In de krant: onze strijd tegen bomenkap


18 augustus 2020

Bioloog David Sluis schreef een stuk in De Orkaan over het kappen van veertig grote Canadese populieren langs de N515.

Een slecht idee voor vleermuizen en biodiversiteit, en trouwens ook voor hitte, droogte, wateroverlast. Is het echt nodig, en heeft de gemeente voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen en alternatieven?

We trekken samen op met David, De Orkaan, KMZ en Zaankanters om onnodige bomenkap te voorkomen. Wordt vervolgd!