Zorgen over straf­baar­stelling quaran­tai­ne­plicht


Brief aan de (plaats­ver­vangend) voor­zitter van de veilig­heids­regio Zaan­streek-Waterland

20 augustus 2020

Beste meneer Bijl, omdat u Jan Hamming vervangt, stuur ik deze brief aan u.


Zaanstad, 20 augustus 2020

Beste voorzitter van de Veiligheidsregio,

De fractie van de Partij voor de Dieren Zaanstad vraagt u zich hard te maken voor het niet invoeren/afschaffen van de quarantaineplicht, met strafbaarstelling, voor mensen die vermoedelijk nauw contact hebben gehad met besmette mensen.

Graag verwijs ik, om onze zorgen toe te lichten, naar de reactie hierop van onze partijleider Esther Ouwehand d.d. 13 augustus jl.

Ouwehand:

‘’Het kabinet heeft de bestrijding van corona niet op orde. Vooral bij de GGD’s gaat het niet goed. In een kennelijke poging om de aandacht daarvan af te leiden, kwam minister Hugo de Jonge dinsdagavond ineens met het plan om quarantaine verplicht op te leggen aan mensen die vermoedelijk in (‘nauw’) contact zijn geweest met iemand die besmet is. Strafbaarstelling dus.

De Partij voor de Dieren was er niet van gecharmeerd, om het mild uit te drukken. Onder verantwoordelijkheid van De Jonge falen zowel het zo belangrijke testbeleid als het bron- en contactonderzoek. De overheidscommunicatie faalt. De kritiek op het onzichtbare kabinet groeide met de dag. En als antwoord daarop gaat de minister de sherrif uithangen, om te bewijzen dat ie wél daadkrachtig is? Wij dachten toch van niet.

Gelukkig dacht de meerderheid van de Tweede Kamer er net zo over. Waarom? Een overheid die zelf zijn zaken niet op orde heeft en in plaats daarvan grijpt naar repressie, verliest alle vertrouwen van de burger. Dat is nooit handig, en middenin een pandemie al helemaal niet. En los van de basishouding die de burger van de overheid mag verwachten (dat die repressie überhaupt pas overweegt als éérst al het andere is ingezet en het écht niet anders kan), is er een zeer groot risico dat juist het allerbelangrijkste onderdeel van de corona-aanpak wordt ondermijnd: de bereidheid van mensen om zich te laten testen. Want: dan loop je het risico dat je je hele vriendenkring opzadelt met een quarantaineplicht op straffe van een boete.

Aan alle kanten averechtse effecten dus. Weg met dat plan, zei de Kamer daarom meteen.

Maar de voorzitters van de veiligheidsregio’s besloten de quarantaine-uitglijder van minister De Jonge toch nog even erger te maken. Bestuurders die door niemand gekozen zijn en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen, zeggen koud een paar uur nadat de volksvertegenwoordiging duidelijk ‘nee’ heeft gezegd: maar wij willen het toch. Heel dom, dat gedram.

Net als met de app en de covid-wet heeft het kabinet met het lanceren van een volstrekt ondoordachte quarantaineplicht alleen maar weer voer gegeven aan complotdenkers en andere mensen die het toch al niet zo vertrouwden allemaal. De schade is alweer aangericht. En dat de Veiligheidsregio’s blijven drammen nadat de Kamer al nee heeft gezegd maakt het alleen maar erger.

Heel dom en héél onverantwoord’’.

Ook wil ik onze zorgen uiten, met veel geleerden* over het niet-democratisch gehalte van de Veiligheidsregio’s, in de hoop dat u hier ook op reageert.

Graag reactie.

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren Zaanstad

Rick Schellingerhout

Steunfractielid

*https://nos.nl/artikel/2344758-meer-macht-voor-veiligheidsregio-s-zorgelijk-zij-besturen-nu-het-land.html


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

In de krant: onze strijd tegen bomenkap

Bioloog David Sluis schreef een stuk in De Orkaan over het kappen van veertig grote Canadese populieren langs de N515. Een s...

Lees verder

Wat is er mis met de bomen langs de Leeghwaterweg?

Ecoloog David Sluis onderzocht de verleende kapvergunning voor een rij van 40 grote bomen aan de Leeghwaterweg, tegenover de ...

Lees verder