Nu dan toch: geen vuurwerk meer in parken Zaanstad!


Breek!

13 februari 2020

Eindelijk komt er nu toch een eind aan de vuurwerkshows in het Burg. In ’t Veldpark in Zaandam!

Meer dan 25 jaar zijn hiervoor klakkeloos vergunningen afgegeven, hoewel dit omstreden was vanwege het broedseizoen. Waar andere raadspartijen genoegen namen met het antwoord van gemeente Zaanstad dat de provincie Noord-Holland hierover gaat en de gemeente dus niet, nam de Zaanse fractie hier geen genoegen mee. Met behulp van een advocate en de PvdD Statenfractie Noord-Holland is alles tot op de bodem uitgezocht. Het blijkt wel degelijk mogelijk te zijn dat de gemeente voor die vuurwerkshows een stokje kan steken.

Dit is echt een doorbraak, want ook andere gemeenten zitten met dit probleem van het afschuiven naar de provincie. Zaanstad gaat in de APV de Zaanse parken aanwijzen als verboden gebied voor vuurwerkshows.

Jammer genoeg gaat het voor 5 mei nog niet lukken, want volgens de gemeente kan de vergunningverlening voor 5 mei niet met goed fatsoen geweigerd worden, maar dit wordt dan wel de allerlaatste show. We hebben de burgemeester gevraagd nog een poging te doen en in een gesprek de aanvrager op andere gedachten te brengen.

Verder is er nog meer goed nieuws: samen met de andere Zaanstreek-Waterland gemeenten heeft de burgemeester van Zaanstad per brief gepleit voor een totaalverbod voor consumentenvuurwerk.

Lees hier meer over de achtergrond van dit succes.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Fracties nemen stelling

In de rubriek Fracties nemen stelling van het Zaans Stadsblad krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad deze maand de mo...

Lees verder

Partij voor de Dieren: neem vluchtelingenkinderen op in Zaanstad

Samen met D66 vragen we vanavond het college om alleenstaande vluchtelingenkinderen in de gemeente op te nemen die nu onder e...

Lees verder