Onder de aandacht: wijziging van de kapver­gun­nings­plicht


17 mei 2020

RTV Zaanstreek besteedt vandaag aandacht aan de wijziging van vergunningsplicht voor het kappen van bomen op eigen perceel. De wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van ons agenda-initiatief voor het behoud van bomen in Zaanstad.

Staat je perceel aangegeven op de gebiedenkaart, dan is een kapvergunning nodig. De gemeente bekijkt dan onder meer of de kap noodzakelijk is. Meer informatie is te vinden in de raadsinformatiebrief.

Ook biedt de vergunningsplicht - als de gebiedenkaart eenmaal is vastgesteld - aan inwoners de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen de kap. Dat is goed om te weten!

https://www.rtvzaanstreek.nl/k...

Een grotere versie van de ontwerp-gebiedenkaart vind je hier.