PvdD Zaanstad reageert op onrust over preventief fouil­leren


16 februari 2019

De politie gaat het komend half jaar preventief fouilleren in het centrum van Zaandam, de Russische Buurt en Poelenburg. Met dat middel bindt de politie de strijd aan met wapenbezit. (NHD, 20 december 2018)

Samen met andere partijen waren wij ook zeer verbaasd dat een dergelijk vergaande maatregel voor een aanzienlijke periode is afgekondigd. Wij denken dat de aanpak van wapenbezit moet liggen op school en niet - zoals nu is besloten - in preventief fouilleren. Jongeren met een wapen op zak zijn helaas vaak betrokken bij andere criminele activiteiten, met in het bijzonder de drugshandel. Hier rollen in Zaanstad veel te veel jongeren in doordat ze op én rond schoolpleinen in aanraking komen dealers, een zwakke thuissituatie hebben of onvoldoende ondersteuning krijgen op school. Dit beeld is door de politie al meermaals aan de raad bevestigd en daarbij komt dat er veel te weinig capaciteit is om jongeren met serieuze problemen fatsoenlijk te kunnen opvangen. Te veel jongeren zijn daarom kwetsbaar en belanden in de criminaliteit. Daar ligt de wortel van het probleem en preventief fouilleren is alleen dweilen met de kraan open. Mogelijk dat op de korte termijn enkele incidenten worden voorkomen, maar een lange termijnoplossing is het niet. Bovendien leidt deze vorm van symptoombestrijding tot een ongehoorde privacyschending en juist een verhoogd gevoel van onveiligheid. Zo is het een bekend psychologisch effect dat mensen zich juist onveiliger gaan voelen wanneer ze vaker geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen. De maatregel werkt ook daarom averechts. Melchior Mattens: "Wij vinden dat het college van B&W snel aan het werk moet om jongeren op en rond scholen minder kwetsbaar te maken en voor meer noodopvang voor "probleemjongeren" te zorgen. Dat is werkelijke preventie. Wij zullen ons daar dan ook hard voor maken."

Daarnaast zijn wij zeer verwonderd dat een meerderheid van de raad blijkbaar vindt dat het toelaatbaar is om inbreuk te plegen op de intiemste delen van de levenssfeer indien dit tenminste één incident voorkomt. Daarbij willen we niet afdoen aan de ernst van de incidenten die reeds plaatsvonden, maar zo redenerend zouden we ook beter al het internetverkeer aftappen en censureren én - voor zover dat niet al het geval is - overal camera's kunnen ophangen om elke "crimineel" van deur tot deur te kunnen volgen. Mattens: "Daarmee kan je inderdaad criminaliteit bestrijden, maar het veiligheidsgevoel neemt er vaak eerder door af dan toe. Voor degenen die het veiligheidssysteem van landen als Singapore kennen, I rest my case."

Gerelateerd nieuws

Gemeente moet werk maken van statiegeld

De Partij voor de Dieren en ROSA vinden dat de gemeente meer moet doen om zwerfafval te voorkomen, door de uitbreiding van st...

Lees verder

Agenda-initiatief PvdD en ROSA over zwerfafval besproken in het Zaanstad Beraad

De Partij voor de Dieren Zaanstad diende samen met ROSA een agenda-initiatief over de aanpak van zwerfafval in. 28 februari 2...

Lees verder