Parkeren in de publieke ruimte


  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij. In de reeds geplande nieuwbouwwijken zal het aantal autoparkeerplekken zo laag mogelijk gehouden worden en wordt er voornamelijk gefocust op elektrisch vervoer.
  • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto's dan voor schonere auto's.
  • In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.

Het standpunt Parkeren in de publieke ruimte is onderdeel van: Schone lucht, veilig vervoer