Leegstand


De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor- en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.

Het standpunt Leegstand is onderdeel van: Duurzaam bouwen en wonen