Motie Wonen op het Krimp


5 november 2019

De raad van de gemeente Zaanstad in vergadering bijeen op 12 november 2019,


Overwegende dat:

 • De wachttijd op een woning voor starters nu boven de tien jaar ligt
 • De gemeente Zaanstad een woningbouw ambitie van 1000 woningen per jaar nastreeft;
 • Er voor jongeren en senioren gekeken moet worden naar woonmogelijkheden dicht bij winkels en openbaar vervoer;
 • Dit voor het college van B&W de hoogste prioriteit zou moeten hebben,

Concluderende dat:

 • Het voormalige PTT kantoor op het Krimp al decennia lang voor een groot gedeelte leeg staat;
 • Dit gebouw gelegen is midden in het Centrum van Zaandam bij de winkels en openbaar vervoer;
 • Dit gebouw eigendom is van de woningbouwvereniging Ymere;
 • Er nu een haalbaarheidsonderzoek loopt voor een nieuwe locatie voor het Zaans museum waarbij het kantoor op het krimp als mogelijkheid word bekeken;
 • Dit volgens ons niet in lijn ligt met de ambitie van Zaanstad om woningen te realiseren.

Vraagt het college

 • Bij het lopende haalbaarheidsonderzoek voor een Zaans museum het Krimp niet langer als mogelijke locatie te overwegen; en
 • Samen met woningbouwvereniging Ymere te kijken naar mogelijkheden om in dit voormalig kantoorpand kleine starterswoningen te realiseren, met eventueel seniorenwoningen op de begane grond.

Partij voor Ouderen en Veiligheid, Jaap Keijser

Liberaal Zaanstad, Marianne de Boer

PVV, Peter van Haasen

Democratisch Zaanstad, Juliƫtte Rot

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, ROSA, VVD