Parti­culier vuurwerk


De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.

Het standpunt Particulier vuurwerk is onderdeel van: Kies voor groen

Particulier vuurwerk

Wat we hebben bereikt

  • Alle parken zijn vuurwerkvrije zones

    Op 6 juni 2019 is onze motie aangenomen die de gemeente verzoekt om alle parken aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Vanaf de jaarwisseling van 2019-2020 is dit (in eerste instantie via een aanwijsbesluit) ingevoerd.