Recreatie ten koste van natuur en biodi­ver­siteit


 • De gemeente stelt een evenementenplan op. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn.
 • Grootschalige (muziek)evenementen worden bij voorkeur niet in parken, maar op pleinen of binnen georganiseerd, waarbij er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden. Er wordt geen kermis gehouden in het Burgemeester In ’t Veldpark en ook evenementen in andere parken en in Het Twiske worden tot een minimum teruggebracht.
 • Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen.
 • Parken en ander openbaar groen worden niet (deels) afgesloten omdat er een evenement plaatsvindt waar toegangsgeld voor geheven wordt.
  • Er komt een verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten als servies en bestek bij evenementen.
  • Bij evenementen worden geen ballonnen of lampionnen opgelaten.
  • Bij het verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het
   natuurherstel voor rekening van de organisator.
  • Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschap.

  Het standpunt Recreatie ten koste van natuur en biodiversiteit is onderdeel van: Kies voor groen