De gemeente stimu­leert en faci­li­teert groene initi­a­tieven


  • Groenambassadeurs stimuleren en ondersteunen bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners.
  • De gemeente informeert haar inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk tuinieren.
  • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven. Zij worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.

Het standpunt De gemeente stimuleert en faciliteert groene initiatieven is onderdeel van: Meer natuur in de straat