Groen­beleid afstemmen op aanwe­zigheid van dieren en planten


Zaanstad krijgt via jaarlijkse inventarisaties zicht op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze inventarisaties.

Het standpunt Groenbeleid afstemmen op aanwezigheid van dieren en planten is onderdeel van: Natuur beschermen en verbinden