Besmet­tings­gevaar in slacht­huizen


Hoe zit dat in Zaanstad?

Indiendatum: 31 mei 2020

Er zijn in de laatste dagen hoge aantallen coronabesmettingen geconstateerd bij meerdere slachthuizen en vleesverwerkers in Nederland, bijvoorbeeld bij Vion in Groenlo. [1]. Vaak gaat dit om arbeidsmigranten, die niet alleen dicht op elkaar staan te werken maar ook vaak klein gehuisvest zijn en dicht op elkaar in busjes vervoerd worden, wat het besmettingsgevaar aanzienlijk verhoogt.

Gezien het feit dat binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad, zich ook een slachthuis bevindt hebben wij, hoewel dit een kleiner slachthuis betreft, toch een aantal vragen voor het college:

  1. Volgt het college de landelijke ontwikkelingen aangaande dit onderwerp?
  2. Wat vindt het college ervan dat de verantwoordelijke minister het nemen van maatregelen voorlopig aan een sector overlaat [2] die op 26 mei nog aangaf er direct alles aan te zullen doen, maar waarvan op 27 mei alweer gebleken is dat ze gewoon doorgaan met medewerkers bij elkaar in busjes stoppen [3]?
  3. Vanuit landelijk nieuws is het bekend dat er veel arbeidsmigranten werkzaam zijn bij slachthuizen. Is het bij het college bekend of dit in het slachthuis in Zaanstad ook het geval is? Zo ja, heeft het college er dan zicht op hoe deze mensen gehuisvest zijn en vervoerd worden?
  4. Is het bij het college bekend of de RIVM-maatregelen bij het slachthuis in Zaanstad zorgvuldig worden nageleefd? Op welke manier is het college van plan de vinger aan de pols te houden?
  5. Is het bij het college bekend of de medewerkers van dit slachthuis zijn of worden getest op het Coronavirus?
  6. Wat is het college van plan indien er in het slachthuis in Zaanstad besmettingen zijn geconstateerd? Wat zijn dan de consequenties voor de Zaanse samenleving en het versoepelen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni?
  7. Heeft het college zicht op de leef- en werkomstandigheden van alle arbeidsmigranten, die zich toch vaak in een kwetsbare positie bevinden, ongeacht in welke sector in de gemeente Zaanstad ze werkzaam zijn? Wat doet het college om ook hier de vinger aan de pols te houden?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5131876/groenlo-vion-slachthuizen-corona-besmet

[2] https://nos.nl/artikel/2335207-schouten-slachthuis-moet-zelf-veiligheid-aantonen.html

[3] https://www.nu.nl/coronavirus/6054037/slachthuis-in-apeldoorn-per-direct-dicht-omdat-medewerkers-samen-in-busjes-reizen.html

Indiendatum: 31 mei 2020
Antwoorddatum: 4 jun. 2020

De beantwoording vond mondeling plaats tijdens het vragenuur.

Wethouder Krieger:

"We kunnen bevestigen dat het college de landelijke ontwikkelingen op dit gebied volgt dus daar mag u ons ook aan houden.

Uw vraag over het met elkaar in busjes stoppen, dat is volgens mij de volgende vraag die u gesteld heeft, nou het indammen van die coronacrisis is inderdaad een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het college heeft er begrip voor dat de verantwoordelijkheid van het voorkomen van besmettingen en het treffen van extra maatregelen in eerste instantie primair is belegd bij de verschillende branches zelf. We hebben van de week kunnen zien wat er gebeurt als de branche zich er niet aan houdt, dan wordt erop ingegrepen, maar volgens mij is alles ter bestrijding van corona zo ingericht dat we een beroep doen op de samenleving, op burgers en bedrijven om in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid te nemen en dan weet men ook, als men de billen brandt, dan moet men ook op de blaren zitten.

Bij ons zijn geen signalen bekend, bij de gemeente Zaanstad, de inspectie sociale zaken, dat er structureel gebruik gemaakt wordt van arbeidsmigranten bij slachthuizen in Zaandam, die hebben we niet gekregen.

Voor het toezicht op de slachthuizen is de NVWA en de ISDZ in the lead, en de ISDZ zal tijdens controles misstanden ten aanzien van de coronacrisis worden aangetroffen, ook ter plaatse handhavend optreden, daar moeten we ook op kunnen vertrouwen. Werkgevers hebben een arbo-zorgplicht en het niet naleven van richtlijnen van het RIVM wordt daaraan gekoppeld.

Of de medewerkers worden getest. Dat weten jullie inmiddels uit de landelijke berichtgeving: iedereen met klachten wordt geadviseerd en kan zich sinds 1 januari [red.: juni] laten testen, en het college heeft nog geen inzicht in hoeverre specifieke beroepsdoelgroepen zich laten testen. We hebben vandaag in het veiligheidsberaad een update gekregen, men is net begonnen met testen, er zit op dit moment 48 uur tussen de test en de uitslag, maar het was nog te vroeg op basis van de eerste dagen om gericht op personen of groepen of branches om daar uitsluitsel over te geven, maar wij gaan er wel vanuit dat er eerdaags veel statistisch materiaal beschikbaar komt en dat zullen we uiteraard met u delen.

Dan de positie van arbeidsmigranten, in de Zaanse samenleving staat nadrukkelijk onder de aandacht van ons college. Er wordt onderzoek gedaan naar de positie en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Zaanstad. Op basis van deze bevindingen gaan we kijken en bepalen wat er mogelijk is om aan hun positie of hun leefomstandigheden verandering aan te brengen, te verbeteren uiteraard.

Ik hoop dat ik zo de vragen beantwoord heb, meneer Schellingerhout."

Verhelderdende vraag van Rick: " Ik begrijp dat u zegt, er zijn instanties die dat controleren en er is landelijk beleid enzovoort, alleen de situatie in slachthuizen is dusdanig zorgelijk dat we natuurlijk hier een vraag over stellen die aanvullend is op het landelijke beleid. Mijn vraag is eigenlijk: wat doet de wethouder extra om deze potentieel toch tamelijk zorgelijke situatie te volgen en in de gaten te houden, en in te grijpen indien nodig?"

Wethouder Krieger: "Op dit moment is niet voorzien in extra ingrijpen ten opzichte van wat ik net gemeld heb, en als u zegt: er is aanleiding om te veronderstellen dat er extra aandacht nodig is, dan wil ik dat graag even mee terugnemen."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen aan het college over verborgen dierenmishandeling

Lees verder

Vragen over de beperkte rol van de gemeenteraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer