Vragen aan het college over verborgen dieren­mis­han­deling


Tijdens het vragenuur

Indiendatum: mei 2020

In een artikel1 in het AD van 18 mei jl. stelt hoogleraar en coördinator van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling Nienke Endenburg dat het aantal incidenten van dierenmishandeling zal gaan oplopen zolang veel coronamaatregelen van kracht blijven.

Uit eerdere onderzoeken is bekend dat dierenmishandeling en huiselijk geweld helaas vaak hand in hand gaan, en vaker voorkomen bij verhoogde psychische belasting zoals stress en angst. Endenburg benoemt een groeiend aantal incidenten van dierenmishandeling in de buitenruimte tegenover een dalend aantal meldingen van dierenmishandeling bij huisdieren. Dit dalend aantal meldingen wordt volgens haar veroorzaakt doordat mensen vanwege het risico op corona-besmetting momenteel minder geneigd zijn met zieke of gewonde dieren naar de dierenarts te gaan. Het meldpunt “144 Red een dier” van de politie bevestigt dit beeld: er worden sinds februari minder incidenten van dierenmishandeling gemeld, waar geen andere verklaring voor lijkt te zijn dan dat dierenartsen minder huisdieren zien.

Eerder hebben wij onze zorgen geuit over de complexiteit om zicht te houden op huiselijk geweld. De complexiteit, maar ook het voorkomen van huiselijk geweld, worden versterkt door de coronamaatregelen. Omdat ook dierenartsen een rol kunnen spelen bij het signaleren van dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college met ons van mening dat dierenartsen een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren van huiselijk geweld tegen zowel mensen als dieren?
  2. Welke mogelijkheden ziet het college om dierenartsen (op korte termijn) te ondersteunen om de drempel om naar de dierenarts te gaan te verlagen? Bijvoorbeeld in de vorm van informatie via de website of een publieke campagne; dit al dan niet in samenwerking met andere gemeenten.
  3. Wil het college in gesprek gaan met de dierenpolitie en de dierenartsen om de problematiek in Zaanstad beter in kaart te brengen en gezamenlijk een plan van aanpak maken om de meld- en signaleringsmogelijkheden van dierenmishandeling en huiselijk geweld waar nodig te verbeteren?
  4. Ziet het college kansen om de contacten tussen Veilig Thuis, de sociale wijkteams en dierenartsen te versterken om huiselijk geweld ook via dierenartsen sneller te identificeren?

1 https://www.ad.nl/binnenland/meer-dierenbeulerij-in-coronatijd-soms-is-het-een-ravage-qua- bot breuk en~ af4b45 28/