Nieuwe vragen over de rol van de gemeen­teraad


Naar aanleiding van de tweede versie van de coronawet

Indiendatum: 25 aug. 2020

De fractie van de Partij voor de Dieren Zaanstad vraagt u zich uit te spreken in lijn met de vereniging van raadsleden[1] over de macht die de veiligheidsregio's hebben gekregen inzake het niet invoeren/afschaffen van de quarantaineplicht, met strafbaarstelling, voor mensen die vermoedelijk nauw contact hebben gehad met besmette mensen. Wij zien dat bestuurders die door niemand gekozen zijn en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen, zomaar maatregelen mogen treffen die veel mensen raken.
Een brief met onze zorgen hieromtrent hebben we gestuurd naar de voorzitter van onze veiligheidsregio. Helaas hebben we hier nog geen antwoord op. Een aantal vragen aan het college van Zaanstad.

  1. Wat vindt het college van het democratisch gehalte van de veiligheidsregio's?
  2. Is het het college het met ons eens dat de democratische gehalte van de veiligheidsregio's tekortschiet?
  3. Is het college bereid om de vergaande maatregelen die van de veiligheidsregio's komen ter discussie te stellen?
  4. Is het college bereid om bovengenoemde punten aan te kaarten bij het kabinet?

Graag zien we niet louter antwoorden op deze vragen maar ook toelichting.


Ter toelichting onze brief aan de voorzitter van onze veiligheidsregio:

Zaanstad, 20 augustus 2020

Beste voorzitter van de Veiligheidsregio,

De fractie van de Partij voor de Dieren Zaanstad vraagt u zich hard te maken voor het niet invoeren/afschaffen van de quarantaineplicht, met strafbaarstelling, voor mensen die vermoedelijk nauw contact hebben gehad met besmette mensen.

Graag verwijs ik, om onze zorgen toe te lichten, naar de reactie hierop van onze partijleider Esther Ouwehand d.d. 13 augustus jl.

Ouwehand:

‘’Het kabinet heeft de bestrijding van corona niet op orde. Vooral bij de GGD’s gaat het niet goed. In een kennelijke poging om de aandacht daarvan af te leiden, kwam minister Hugo de Jonge dinsdagavond ineens met het plan om quarantaine verplicht op te leggen aan mensen die vermoedelijk in (‘nauw’) contact zijn geweest met iemand die besmet is. Strafbaarstelling dus.

De Partij voor de Dieren was er niet van gecharmeerd, om het mild uit te drukken. Onder verantwoordelijkheid van De Jonge falen zowel het zo belangrijke testbeleid als het bron- en contactonderzoek. De overheidscommunicatie faalt. De kritiek op het onzichtbare kabinet groeide met de dag. En als antwoord daarop gaat de minister de sherrif uithangen, om te bewijzen dat ie wél daadkrachtig is? Wij dachten toch van niet.

Gelukkig dacht de meerderheid van de Tweede Kamer er net zo over. Waarom? Een overheid die zelf zijn zaken niet op orde heeft en in plaats daarvan grijpt naar repressie, verliest alle vertrouwen van de burger. Dat is nooit handig, en middenin een pandemie al helemaal niet. En los van de basishouding die de burger van de overheid mag verwachten (dat die repressie überhaupt pas overweegt als éérst al het andere is ingezet en het écht niet anders kan), is er een zeer groot risico dat juist het allerbelangrijkste onderdeel van de corona-aanpak wordt ondermijnd: de bereidheid van mensen om zich te laten testen. Want: dan loop je het risico dat je je hele vriendenkring opzadelt met een quarantaineplicht op straffe van een boete.

Aan alle kanten averechtse effecten dus. Weg met dat plan, zei de Kamer daarom meteen.

Maar de voorzitters van de veiligheidsregio’s besloten de quarantaine-uitglijder van minister De Jonge toch nog even erger te maken. Bestuurders die door niemand gekozen zijn en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen, zeggen koud een paar uur nadat de volksvertegenwoordiging duidelijk ‘nee’ heeft gezegd: maar wij willen het toch. Heel dom, dat gedram.

Net als met de app en de covid-wet heeft het kabinet met het lanceren van een volstrekt ondoordachte quarantaineplicht alleen maar weer voer gegeven aan complotdenkers en andere mensen die het toch al niet zo vertrouwden allemaal. De schade is alweer aangericht. En dat de Veiligheidsregio’s blijven drammen nadat de Kamer al nee heeft gezegd maakt het alleen maar erger.

Heel dom en héél onverantwoord’’.

Ook wil ik onze zorgen uiten, met veel geleerden[2] over het niet-democratisch gehalte van de Veiligheidsregio’s, in de hoop dat u hier ook op reageert.

Graag reactie.

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren Zaanstad
Rick Schellingerhout
Steunfractielid


1: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/democratie-komt-nu-even-niet-uit

2: https://nos.nl/artikel/2344758-meer-macht-voor-veiligheidsregio-s-zorgelijk-zij-besturen-nu-het-land.html

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bomen: een lust of een last?

Lees verder

Tien verkeerde bomen gekapt op De Weer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer