Tien verkeerde bomen gekapt op De Weer


Actu­a­li­teits­vragen

Indiendatum: 8 sep. 2020


Op 7 september j.l. zijn op de Weer in Zaandam abusievelijk 10 grote bomen gekapt, merendeels platanen. Wij hebben begrepen dat er twee soorten tekeningen in omloop waren en dat de bomen ook met twee verschillende kleuren geblest zijn (blauw en roze). Ook hebben we gezien dat in de naastliggende bomen vogelnesten zaten. De gekapte bomen stonden midden in een rij prachtige grote bomen zonder enig teken dat ze niet gezond waren.

Het geheel stemt ons droevig temeer daar het niet de eerste keer is dat verkeerde bomen zijn gekapt, denk aan Krommeniedijk en de Dr. Jan Mulderstraat in Zaandijk.

Wij hebben daarover de volgende actualiteitsvragen:

  1. Heeft het college al onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren?
  2. Hadden de uitvoerders gezien de verschillende tekeningen en markeringen niet moeten navragen welke bomen nu echt gekapt moeten worden? Hoe luiden de instructies in dergelijke gevallen?
  3. Heeft het college voordat de bomen gekapt werden een onderzoek laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf? Zo ja, kan de raad een afschrift van dat onderzoek krijgen?
  4. Als blijkt dat de aannemer hier een fout gemaakt heeft, gaat het college de kosten dan verhalen op de aannemer?
  5. Hoe kan het college er met onmiddellijke ingang voor zorgen dat dergelijke fouten niet meer gemaakt worden?
  6. Herplant dient plaats te vinden. Kan het college toezeggen dat er wel gekeken wordt naar een redelijk formaat gezien de naburige bomen?

GroenLinks, Romkje Mathkor
Partij voor de Dieren, Judit Raa

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Nieuwe vragen over de rol van de gemeenteraad

Lees verder

Het recht van de snelste?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer