Rubbergra­nulaat van kunst­gras­velden


Indiendatum: 27 mrt. 2023

Vragen voor het vragenuur


Begin maart hebben wij technische vragen gesteld naar aanleiding van met ons gedeelde foto's van verspreid rubbergranulaat bij een aantal recent aangelegde SBR (rubbergranulaat) sportvelden. Deze foto's zijn bijgevoegd. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat Zaanstad naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken in 2019 de brancherichtlijnen volgt om o.a. kantplanken en uitlooproosters aan te brengen en dat dit conform de uitspraak van de Raad van State over de Wet bodembescherming artikel 13 Zorgplicht ook volstaat. Hierbij moet worden opgemerkt dat de RvS expliciet geen uitspraak heeft gedaan in deze zaak over de vraag of het gebruik van SBR-korrels strijdig is met de Wet milieubeheer artikelen 10.1 en 10.2: het redelijkerwijs kunnen weten van het terechtkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu door het eigen handelen.

Verder werd aangegeven dat eind 2022 gebleken is dat de maatregelen ter discussie staan omdat de Europese commissie rubber infill vanaf 2029 wil gaan verbieden, maar dat Zaanstad zelf voldoende vertrouwen heeft in deze maatregelen omdat ze wetenschappelijk zouden zijn aangetoond. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat deze maatregelen verre van de verstrekte garanties geven: door onvoorzichtigheid eindigen er toch aanzienlijke hoeveelheden SBR-korrels op straat. Omdat er nog onduidelijkheid is over het verbod heeft het college in mei 2022 besloten net zo lang door te gaan met de aanleg van nieuwe SBR-velden totdat er duidelijkheid is over het verbod.

Bij de behandeling van de Sportvisie 2020-2040 in de vergadering van 11 juni 2020 is er een (gewijzigd) amendement aangenomen door de raad waarbij de volgende zin is toegevoegd: We zorgen ervoor dat tot nu toe gebruikte materialen zo veel mogelijk gerecycled worden, en voorkomen dat er in de toekomst op enige wijze milieuschade kan optreden als gevolg van de gebruikte materialen bij nieuwe en vervangende projecten.

Bij de behandeling van het stuk in de raad is hierbij zowel door ons toenmalig raadslid mvr Raa als door de mede-indiener van D66 gesteld dat kunstgras gebruikt kan blijven worden mits het milieu niet vervuild wordt. Wethouder Slegers beschouwde dit amendement toen als "overbodig" omdat niet goed omgaan met de rubberkorrels een milieudelict is en daarmee strafbaar.

Uit de gedeelde foto's blijkt dat de korrels tot ver buiten de velden terechtkomen. Uit meerdere onderzoeken, waaronder van het RIVM (Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden (rivm.nl)), blijkt dat rubberkorrels gevaarlijke stoffen lekken die schadelijk zijn voor het milieu, waaronder PAKs, Kobalt en Zink. Hierover zijn de wethouder en betrokken ambtenaren ook al door bewoners geïnformeerd. Wij hebben daarom de volgende vragen:-

  • Waarom heeft het college geen uitwerking gegeven aan het feit dat er geen en niet zo min mogelijk milieuschade mag optreden conform het bij meerderheid aangenomen amendement?
  • Gaat het college alsnog uitvoering geven aan het amendement, en zo ja hoe gaat het college alsnog uitvoering geven aan het amendement?

Interessant voor jou

Vervolgvragen kortebaandraverij Assendelft

Lees verder

Mondelinge vragen over de oproep van het COC om op 15 april de regenboogvlag te hijsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer