Vervolg­vragen korte­baan­dra­verij Assen­delft


Indiendatum: 24 mrt. 2023

Zojuist heb ik vernomen dat er na ruim 7 weken antwoord is gegeven op mijn artikel 51 vragen over de kortebaandraverij. Allereerst wil ik zeggen dat ik erg teleurgesteld ben over de kwaliteit van de antwoorden, zeker gegeven de duur die het college nodig had.

In de beantwoording komt slechts een actie naar voren, dat een dierenarts geraadpleegd zou gaan worden over de inbreuken op het dierenwelzijn die wij hebben aangehaald in onze vraagstelling. Onduidelijk is of het college dit nu direct gaat oppakken en alle aangehaalde inbreuken door een onafhankelijk dierenarts gaat laten beoordelen. Wordt dit inderdaad nu direct opgepakt? En hoe wordt er dan geborgd dat de dierenarts onafhankelijk is? Hopelijk kan je hier snel op reageren, want er is spijtig genoeg zo al heel veel tijd verloren gegaan.

Indiendatum: 24 mrt. 2023
Antwoorddatum: 5 apr. 2023

Naar aanleiding van jouw vervolgvraag en dat de beantwoording te lang heeft geduurd.

We streven ernaar om onze art 51 vragen op tijd te beantwoorden. In de huidige situatie zat het reces ertussen en moest er intern nog afstemming plaats vinden mbt de subsidie verordening. Willen we enigszins het idee hebben of iets kansrijk is. Daarbij hebben wij 1 medewerker die ook nog met dagelijkse werkzaamheden bezig is.

Vwb de zorg mbt dierenwelzijn die uiteraard mij als wethouder hoog in het vaandel staat.

De organisatie heeft dierenwelzijn bovenaan staan. Hier wordt ook op toegezien door de NDR en de kortebaan bond. Zoals eerder aangegeven, zijn er een hoefsmid en een veearts (dierenarts) aanwezig. Een dierenarts heeft net als een arts of een dokter die over de gezondheid van mensen gaat een plicht om de gezondheid vh dier voorop te stellen en recht te doen aan de intrinsieke waarde van het dier.

Er is ook een eed voor dierenartsen

Als laatste, De harddraverij Assendelft heeft zelf een “protocol “ hoe zij het welzijn van het paard waarborgen en de te nemen voorzorgsmaatregelen zoals verbod op zwepen, scherpe lijnen en scherpe bitten.

Ik kan mij voorstellen dat het geheel evengoed nog vragen oproept. Je zou als raadslid ook nog kunnen overwegen een bezoek te brengen aan de vereniging om daar door een gesprek meer gevoel te krijgen over de vereniging en hoe zij het welzijn vd paarden bovenop stellen.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen kortebaandraverij Assendelft

Lees verder

Rubbergranulaat van kunstgrasvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer