Vragen aan het college: hebben we nog oog voor het klimaat?


Tbv het vragen­uurtje

Indiendatum: mrt. 2020

Geacht college,

Vrijdag 27 maart werd het nieuws bekend dat het kabinet de nieuwe klimaatplannen uitstelt

Zie deze link: https://nos.nl/artikel/2328548-kabinet-stelt-nieuwe-klimaatplannen-uit.html

De reden die hiervoor gegeven wordt is dat er nu andere prioriteiten zijn. Natuurlijk begrijpt de PvdD Zaanstad dat corona op dit moment enorm urgent is, daar willen we niets aan afdoen.

In het collegeakkoord zijn ambities vastgelegd over de beperking van uitstoot om klimaatverandering te voorkomen. Dit lijkt nu misschien niet zo urgent maar dit wordt met de dag belangrijker. Hoe langer we niks doen, hoe minder tijd we immers hebben.

Er gaan geluiden op om de coronacrisis te gebruiken om juist nu gericht groen te investeren om de klimaatcrisis te verkleinen en daarmee ook een vervuilende inhaalslag na de coronacrisis te voorkomen.

Zie deze link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronacrisis-als-generale-repetitie-voor-de-klimaatcrisis-die-komt~b1fdb543/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Corona heeft daarnaast ook te maken met hoe we met dieren omgaan. Dit virus wordt, net als vele ziektes hiervoor, veroorzaakt door een zoönose (Een zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen). De PvdD waarschuwt al jaren voor dit gevaar. We hadden deze crisis dus voor kunnen zijn als we eerder op eiwittransitie hadden ingezet (planeetbreed, landelijk en in Zaanstad).

Zie deze link: https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/waarom-vechten-we-tegen-corona-zonder-de-oorzaak-te-bespreken/

Wij willen graag weten:

  • In hoeverre is Zaanstad genegen om de klimaatambities ten uitvoer te brengen, ondanks de huidige coronacrisis?
  • Op welke gebieden kiest Zaanstad ervoor om het klimaatbeleid minder te prioriteren?
  • In hoeverre vergroot Zaanstad de klimaatambities, lerende van de coronacrisis?
  • In hoeverre is Zaanstad bereid om, juist nu we de keuze hebben, gericht groen, duurzaam en klimaatpositief te investeren, bijvoorbeeld door schone bedrijven extra te ondersteunen (ten koste van vieze bedrijven)?
  • In hoeverre zet Zaanstad nu eindelijk in op de eiwittransitie, lerende van de coronacrisis?

Graag horen wij de antwoorden hierop tijdens het vragenuurtje op donderdag 2 april.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Zicht op kindermishandeling

Lees verder

Vragen aan het college over toename zwerfafval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer