Vragen aan het college over toename zwerf­afval


Tech­nische vragen

Indiendatum: mrt. 2020

De afgelopen week is het onze fractie opgevallen dat in grote delen van Zaanstad de hoeveelheid zwerfafval en illegale dumpingen lijkt toe te nemen. Eerder werd in de media al de toenemende trend van illegale dumpingen aangehaald als gevolg van de opruimwoede bij veel huishoudens, nu men gedwongen wordt thuis te blijven en liever niet (met de hele familie) langs de milieustraat te gaan. Ook blijven er groepen jongeren de straat opgaan die veelal bier- of energiedrankblikjes achterlaten en zien we enkele locaties waar het van het balkon naar beneden gooien van afval zou kunnen wijzen op achterliggende sociale problematiek.

Daarnaast merken wij in deze moeilijke tijd ook de invloed van vrijwilligers op onze openbare ruimte. Zo houden veel Zaankanters op vrijwillige basis de openbare ruimte schoon. Voor veel mensen – met name ouderen – is het schoon houden van de openbare ruimte nu iets risicovols geworden. Zij nemen terecht geen risico’s door binnen te blijven. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld in Zaandijk – maar ongetwijfeld op veel meer plekken in de gemeente - dat waar men anders het straatvuil zelf opruimt er nu veel achterblijft dat uiteindelijk de sloten inwaait. Overigens lijkt in de binnenstad van Zaandam het zwerfafval wel af te nemen door het wegblijven van toeristen en dagjesmensen.

Wij willen daarom graag weten:

  • Wordt er naast het handhaven van samenscholingsverboden nog (capaciteit) ingezet op het optreden tegen het dumpen van zwerfvuil en grofvuil?
  • Heeft HVC/de gemeente nog voldoende capaciteit om tijdig (binnen een dag) na melding het gedumpte grofvuil af te voeren? Hoe zit dit met de capaciteit om afvalbakken in de publieke ruimte te legen?
  • Wordt er door de gemeente zelf nog zwerfvuil opgeruimd? Worden taakstraffen waarbij men bijvoorbeeld zwerfafval moet opruimen nog doorgevoerd? Is er ondanks de coronacrisis überhaupt nog capaciteit bij de gemeente om de openbare ruimte – met name gefocust op afval - te onderhouden?
  • Hoe zorgt het college ervoor dat belangrijke signalen dat het mogelijk niet goed gaat in een huishouden (zoals (bijzondere) afvaldumpingen) bij de juiste instanties (bijvoorbeeld Veilig Thuis) terechtkomen? Dit in het bijzonder mochten er al eerdere problemen zijn gemeld met betrekking tot een gezin met (jonge) kinderen?

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen aan het college: hebben we nog oog voor het klimaat?

Lees verder

Vragen aan het college over de stagnerende zorg voor zieke dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer