Algemene beschou­wingen 2018


Bijdrage van de Partij voor de Dieren

2 november 2018

Voorzitter, dank u wel.

We hebben ons op de cijfers van de begroting gestort - want de begroting is de getalsmatige vertaling van het coalitieakkoord – en we zijn van mening dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren die de mens, het klimaat en natuurlijk ook de dieren ten goede komt.

Het is in deze algemene beschouwingen nog te vroeg om dit college ergens op af te rekenen, want alle plannen moeten nog vorm krijgen en verder worden uitgewerkt de komende tijd. Ik wens het college daarmee veel succes en wijsheid toe. Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zullen we in Zaanstad vol gas - spreekwoordelijk natuurlijk - moeten verduurzamen, terwijl we als ambitie in 2030 en niet pas in 2040 wat ons betreft, geheel gasloos en energieneutraal moeten zijn.

Volgens de plannen zal er ondertussen in Zaanstad volop gebouwd worden. De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over wat deze enorme groei en bouwdrift voor gevolgen heeft. Steeds meer groen en bomen dreigen te worden opgeofferd voor steen en asfalt. We maken ons ook zorgen over de vele dieren in onze stad die hierdoor dakloos dreigen te worden. We maken ons zorgen over de kinderen die over steeds minder speelruimte gaan beschikken. Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid van onze stad? Bomen en groen zijn onontbeerlijk voor ons welzijn. We hebben daarom eerder dit jaar samen met GroenLinks en de SP een agenda-initiatief ingediend met voorstellen over een vaste groennorm en een adequate bescherming van de longen van de stad, de bomen. Daar zijn gezamenlijke moties uit voortgekomen.

Vooruitlopend op de toegezegde nota Dierenwelzijn, waarvoor dank, willen we alvast een voorschotje nemen met onze moties waarin we voorstellen doen om diervriendelijk te bouwen, zodat rekening wordt gehouden met àlle bewoners van Zaanstad. Neem in alle plannen en inrichting van de openbare ruimte dierenwelzijn mee. Dus bouw bijvoorbeeld geen hoge kademuren, oeverranden en hoge beschoeiingen zonder passende voorzieningen te treffen voor dieren en voorkom een nare verdrinkingsdood. De Partij voor de Dieren is van mening dat ieder voorstel, ieder plan, kortom het hele gemeentelijk beleid getoetst moet worden aan dierenwelzijn. We gaan hierover graag in gesprek met de wethouder .

Iedereen in Zaanstad moet prettig kunnen wonen, lange wachtlijsten moeten worden weggewerkt, maar Zaanstad moet niet sneller groeien dan de bevolkingsgroei. We moeten uitkijken dat woningen en gebouwen niet door beleggers en speculanten worden opgekocht. Het is daarbij natuurlijk ook essentieel dat er dúúrzaam gebouwd wordt.

Verder zijn we blij met de verhoging van de toeristenbelasting naar 7 euro. Het is goed om de Zaanse burger niet nog meer te belasten. Laat de gasten maar betalen voor de faciliteiten in Zaanstad.

Tenslotte, ik heb het al eerder genoemd bij de bespreking van het coalitieakkoord, maar het stemt me hoopvol dat de ‘eiwittransitie’ erin staat – al is het nu nog slechts een woord. Vanuit de Partij voor de Dieren pak ik graag de handschoen op en we komen binnenkort met voorstellen in een agenda-initiatief. Want wat kunnen we hiermee? Een ding is zeker; het is absoluut beter voor het klimaat, beter voor de mens en vanzelfsprekend veel beter voor de dieren!