Een onfor­tuinlijk besluit


Bijdrage Judit Raa mbt tot de voor­ge­nomen kap van het Fortuinveld

17 mei 2018

Onfortuinlijk besluit

Voorzitter, de Partij voor de Dieren stemt tegen de vaststelling bestemmingsplan Sportpark Het Fortuin. We betreuren het dat volgens plan een prachtig stukje natuur moet wijken voor de hockeyclub. De hockeyers hebben al een eigen accommodatie dat in principe zou kunnen worden uitgebreid en gerenoveerd. Maar door de verhuizing naar Zaandijk hebben de vele vogels en alle andere dieren die hier nu nog leven straks helemaal geen onderkomen meer. Zij worden zomaar verdreven uit hun habitat. En dat in een tijd waar de biodiversiteit al zeer ernstig wordt aangetast. Grote aantallen bomen, dieren en plantensoorten moeten eraan geloven door de toenemende verstedelijking. De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat er rekening gehouden moet worden met àlle bewoners van Zaanstad.

Helaas is het hier ook weer het menscentrale denken wat de doorslag geeft. De belangen van dieren doen er niet of nauwelijks toe. Ook het groen en de vele bomen moeten er straks aan geloven. Bomen worden niet op hun onschatbare waarde gewaardeerd, maar als lastige sta-in-de-wegs. Het had niet veel gescheeld of de bomen waren zelfs nog tijdens het broedseizoen al omgehakt. Verder lijden ook de bewoners van Rooswijk onder dit plan. Ze raken een uniek stukje natuur kwijt. Onder meer uit onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat door een groene leefomgeving in de wijk, de mensen veel minder last hebben van stress, ziektes en angstgevoelens. Ze voelen zich beduidend gezonder.

Dit onfortuinlijke besluit voor de verhuizing van de hockeyclub is jammer genoeg al genomen door de oude raad. Wat ons nog rest is de schade enigszins te beperken. Daarom heeft de Partij voor de Dieren, samen met een aantal andere groene partijen, een viertal moties ingediend. We hopen van harte dat ook de andere partijen hun groene hart laten spreken.

Dank u wel.