Ambitie ingehaald door de WHO


Bij het Actieplan Lucht­kwa­liteit

9 november 2021

Onlangs heeft het college het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 vastgesteld. Een mooi plan. Er staan veel actiepunten op verschillende terreinen in genoemd. Wat ons opviel is dat daarbij het streven is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de WHO, zoals die in 2020 golden. Inmiddels – dit jaar- heeft de WHO de waarden flink aangescherpt.

Onze fractie vindt het belangrijk om als uitgangspunt die nieuwe - aangescherpte - advieswaarden voor gezondheidsrisico’s te hanteren. In Zaanstad hebben we te maken met vele factoren die de luchtkwaliteit nadelig beïnvloeden. Wij zijn van mening dat we een flinke stap moeten zetten in het belang van een goede gezondheid voor de inwoners. Het kan toch niet zo zijn dat we in 2030 ALLE acties hebben uitgevoerd en dan met trots gaan verkondigen dat we de normen van 2020 hebben gehaald, maar helaas niet die van 2021.

Graag horen we hoe het college hierover denkt.

Eén vraag is: heeft het naar voren halen (in de tijd) van die nieuwe (nu geldende) WHO-waarden gevolgen voor deze begroting?

In december 2021 hebben we hier verdere vragen over gesteld aan het college.

Interessant voor jou

Blauwdruk voor Zaanstad: groen & gezond voor mensen en andere dieren

Lees verder

Biedt ons beleid iedereen dezelfde kansen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer