Biedt ons beleid iedereen dezelfde kansen?


Bij de begroting 2022-2025

9 november 2021

Laat ik beginnen met te zeggen, ik ga in dit verhaal niemand een racist noemen. Voor institutioneel racisme, heb je geen racist nodig. Vaak spelen er wel blinde vlekken.

We weten allemaal dat het bestaat. We kennen het toeslagenschandaal, de verhalen van de verhuurmakelaars, de uitzendbureaus, de rechters, de arbeidsmarkt. Witte mensen zonder een migratie-achtergrond maken meer kans op dingen die voor iedereen belangrijk, essentieel zijn. Een woning, een baan met een behoorlijk inkomen.

Omdat die racistische structuren in zoveel dingen zijn doorgedrongen, is het onrealistisch om te hopen dat het in Zaanstad niet zou spelen. En er zijn ook aanwijzingen die doen vermoeden dat de werkelijkheid zo mooi niet is.

Als gemeente, als raad, en als college hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt, dat is artikel 1 van de Grondwet.

Ik weet dat de gemeente al veel doet tegen racisme en andere vormen van discriminatie, maar in al die stukken mist deze specifieke, structurele vorm. En dat is een weglating die we ons niet kunnen veroorloven, als we ons aan de grondwet willen houden. En dat is geen keuze.

Dus daarom mijn vragen:

  1. Wanneer kunnen we de geactualiseerde nota antidiscriminatiebeleid verwachten, en is institutioneel racisme daar misschien toch een onderdeel van?

  2. En zo nee, wat heeft het college dan nodig om de racistische structuren in ons beleid te onderzoeken?