Behoud Natu­ra2000-gebieden


Bijdrage van Melchior Martens

12 december 2019

Voorzitter,

Wij hebben een groot probleem. Ook in Zaanstad staat de natuur onder grote druk en de stikstofuitstoot is daar mede oorzaak van. Onze natuurgebieden als het Westzijderveld, Kalverpolder en het Oostzanerveld verschralen qua biodiversiteit en ook de achteruitgang van weidevogelsoorten in de Zaanstreek zou zomaar gerelateerd kunnen zijn aan een overmatige stikstofdecompositie.

Niet alleen Zaanstad wordt geconfronteerd met een te hoge uitstoot van stikstofoxiden. Dit is in ongeveer heel Nederland het geval. Met alle gevolgen van dien. De minister zoekt ondertussen haar soelaas tot - tot op heden - halfslachtige maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Sterker, de minister wil zelfs laten onderzoeken of natuurgebieden die “te zwak” zijn van de beschermde natura 2000 lijst gehaald kunnen worden. Daarmee lossen we dus niet alleen de problemen niet op, maar lopen wij - hier in Zaanstad - het risico dat uit het onderzoek van de minister plotsklaps het Westzijderveld als “zwakke natuur” zou kunnen komen rollen. Een dergelijke beslissing zou een enorme - en wat ons betreft catastrofale - impact hebben op het Zaanse landschap, de leefbaarheid en de natuur. Zonder natuur kunnen we niet. Deze natuur moet beschermd blijven in het belang van mens en dier. Daarom dienen wij deze motie in, gesteund door ROSA, SP en GL. We verzoeken het college de minister van de Zaanse belangen op de hoogte te stellen. Om haar duidelijk te maken dat een discussie over het opheffen van natuur wat Zaanstad betreft uitgesloten is. En dat we het niet accepteren dat onze prachtige natuur voor kortetermijnbelangen in de waagschaal wordt gelegd.

Dank

Interessant voor jou

Bijdrage samenwerkingsovereenkomst gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

Lees verder

Melchior Mattens over biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer