Beperk de negatieve effecten van toerisme op natuur, milieu en klimaat


Bijdrage bij de Toeris­tische Visie

10 februari 2022

Voorzitter, dank u wel,

Met groen om ons heen zijn we gezonder en gelukkiger. Stress, migraine, angst, depressie, diabetes, bloeddruk: natuur maakt alles beter. Door de coronamaatregelen hebben we dat belang bijna allemaal extra ervaren, en ook dat we te weinig natuur over hebben.

Natuur is ook van levensbelang als ecosysteem. Alleen in wilde natuur - in mensvrije zones - kan biodiversiteit gedijen, en zonder biodiversiteit kunnen we bijvoorbeeld niet op een gezonde manier voor ons voedsel zorgen.

Maar de natuur staat onder druk, de biodiversiteit holt achteruit, en dat komt vrijwel uitsluitend door de mens.

In de toeristische visie lezen we: “Door slim te kijken naar wat wél kan binnen de grenzen van het huidige regime is het gebied deels toegankelijk. In bepaalde (broed)seizoenen wordt het kwetsbaarste deel van het gebied afgesloten.” Let op: niet ‘kwetsbare gebieden sluiten we af’, nee, alleen ‘de kwetsbaarSTE’. Het college gaat dus de randjes opzoeken, kijken hoe ver we kunnen gaan binnen regelgeving waarvan we wéten dat die de natuur niet beschermt. Het college kiest er niet voor om pal te gaan staan voor natuurherstel, nee, alles moet geëxploiteerd en verzilverd. En vervuild met toch ons afval - wedden? Hoeveel prullenbakken je er ook neerzet, mensen gooien het er toch naast. Spreiding van toerisme is daarom ook geen oplossing: uitslag wordt ook niet beter als het zich uitbreidt, is de vergelijking die toerisme-strateeg Anna Pollock maakt. Die ook zegt dat duurzaam toerisme een achterhaald begrip is, omdat het de negatieve effecten van toerisme weliswaar vertraagt maar niet oplost: exploitatie van land, water en grondstoffen en het produceren van CO₂ (8% van het totaal) en hopen afval.

Voorzitter, dat brengt me bij mijn vragen aan de wethouder:

  1. Bij het opstellen van de actieprogramma’s worden dus idd natuurorganisaties betrokken. Kunnen we in dit kaderstellende stuk vastleggen dat er bij het opstellen van de actieprogramma’s advies wordt gevraagd aan natuurorganisaties en dat die adviezen ook ter harte worden genomen als die gaan over de bescherming van dieren, natuur en milieu?

  2. Kunnen we als voorwaarden voor elk toeristisch project opnemen dat het ook een meerwaarde moet opleveren voor dieren, natuur, milieu en klimaat? Anders zijn we met het ene beleid aan het investeren in die doelen, maar via toerisme die doelen aan het schaden. Bovendien heb je dan een helder uitgangspunt in de doorontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.Tweede termijn:

Ik stip twee functies van natuur aan, dat het fijn en gezond is om erin te verblijven en dat we wilde natuur nodig hebben om te kunnen leven. Ik neem aan dat de wethouder die ook allebei erkent. EN we hebben niet zoveel natuur meer, dus daar moet je over nadenken. We zeggen daarom dat we te weinig natuur hebben, niet dat mensen er niet in mogen.

Als de wethouder zegt dat we het antwoord op de technische vragen kunnen beschouwen als een toezegging, dan scheelt dat weer een motie.

En dan over het stellen van de voorwaarde voor een meerwaarde voor natuur, milieu en klimaat: toerisme heeft echt een enorme voetafdruk. En het blijkt ook dat we daar nog geen beleid voor hebben. De bedoeling van mijn vraag is, of we met elkaar de stelling willen nemen dat toerisme pósitief moet uitpakken voor natuur en klimaat. Is de wethouder het wel met ons eens dat dat belangrijk is?

En misschien bereid om met ons te zoeken naar een goede manier om dat te regelen.Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gezond water: verbied vislood

Lees verder

Energieneutraal en natuurinclusief bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer