Gezond water: verbied vislood


3 februari 2022

Voorzitter,

In Noord-Holland vinden we nergens gezond water. Nergens voldoet het water aan de Europese ecologische norm, slechts op 4 plekken voldoet het aan de chemische normen. Dat is niet alleen slecht voor planten en dieren, maar het is ook het water wat wij drinken en waar we in zwemmen. Dat is zeer zorgelijk en moet snel verbeteren. Vislood, voorzitter, is niet het enige probleem; ook de veehouderij zal drastisch moeten veranderen om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar een verbod op vislood is wel een belangrijke stap, zo onderschrijft ook het waterschap. Immers moeten we er altijd alles aan doen om kankerverwekkende stoffen als lood uit ons milieu te houden. En we moeten niet vergeten: het gaat niet over weinig lood: jaarlijks verliezen hengelaars tussen de 8 en 54 ton lood in de Nederlandse sloten en meren. Ter vergelijking: Tata steel "zegt" 1 ton lood uit te stoten.

Voorzitter, deze motie is een compromis. Wat de Partij voor de Dieren betreft kunnen we lood beter vandaag dan morgen verbieden. In deze motie zit echter een termijn van ruim 2,5 jaar - ook vanwege contractuele verplichtingen - om volledig te stoppen met lood. Is dat genoeg? Ja. Het gaat voor hengelaars om iets kleins vervangen. Praktisch gezien heb je daar een paar minuten voor nodig. Maar er is ook tijd nodig om iedereen met communicatie vanuit de gemeente te bereiken en de bewustwording te versterken dat je absoluut geen lood in ons water moet willen kwijtraken.

Tot slot voorzitter, los van het lood, zijn wij van mening dat de onderwaterjacht een barbaarse vorm van dierenmishandeling is en dat hieraan zo snel mogelijk een einde moet komen. Dank.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bij het onderschrijven van de Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam

Lees verder

Beperk de negatieve effecten van toerisme op natuur, milieu en klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer