Ener­gie­neu­traal en natuur­in­clusief bouwen


Bijdrage start­no­titie Westzijde 24

17 februari 2022

Volgens ons een mooie startnotitie, waarin veel dingen opgenomen zijn die belangrijk zijn voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We vragen ons wel op sommige punten af of het genoeg is.

Als eerste dat de Zaan weer bereikbaar wordt voor de Zaankanter: dat is heel mooi, maar wat me niet helemaal duidelijk is, is of dat ook als 'meent' zo is, of dat het vooral uitgebaat moet gaan worden. De openbare ruimte met verkoeling (door de plataan) en dat soort mooie idee├źn, daar moeten mensen ook zonder een kopje koffie te moeten kopen van kunnen genieten, wat ons betreft.

Dan wat vragen over het stuk 'duurzamere gemeente en klimaat'. Wanneer gaan we stoppen met BENG* als eis, en gaan we zeggen: "het moet gewoon energieneutraal, of als alternatief: het mag ook energiepositief"? Ik heb geleerd dat het heel lastig is om van BENG naar ENG te gaan, veel lastiger dan meteen ENG te bouwen. En volgens mij gaat er hier behoorlijk ingrijpend geklust worden, dus daarom snappen wij die keuze niet en horen we graag een onderbouwing van de wethouder. En in het verlengde daarvan: waarom gaan we toestaan dat er fossiele energie gebruikt mag worden? En kunnen we er op zijn minst voor zorgen dat er geen lock-in-effect ontstaat?

Het natuurinclusief bouwen is verankerd via dat Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendig bouwen 3.01, dat is mooi, maar er gaat ook iets mis. Uit de beantwoording van de technische vragen van een aantal weken geleden, over de startnotitie als geheel, niet per se deze Westzijde, daar staat: "als er aanleiding toe is om op onderwerpen als ecologie en biodiversiteit breder en verdergaand onderzoek te doen, dan kan dat, dan kan de raad dat aangeven. Nou is dit best een groot plan en we zitten midden in een biodiversiteitscrsis. En we zien dat nu met die bossenstrategie, dat levert voor de biodiversiteit niets op omdat niemand zich afvraagt wat je nou op welke plek moet doen voor een gezond en robuust ecosysteem. Daar heb je het perspectief van dieren en natuur voor nodig. Is de wethouder het met ons eens dat dat aanleiding genoeg is om een soort ecologische verkenning nu al te doen.

* BENG = bijna energieneutraal gebouw; ENG = energieneutraal gebouw.
1 https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/09/Basisveiligheidsniveau-Klimaatbestendige-nieuwbouw-3.0.pdf

Interessant voor jou

Beperk de negatieve effecten van toerisme op natuur, milieu en klimaat

Lees verder

Bijdrage duidingsdebat verkiezingsuitslagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer