Bestem­mingsplan De Heldin - De Stelling


24 april 2022

Voorzitter, dank u wel.

Eerst even het zuur. De Partij voor de Dieren is niet erg enthousiast over dit plan. Aan de buitenkant voegt het vooral veel steen toe en dat is inmiddels behoorlijk achterhaald.


Maar. 3 dingen. Met betrekking tot ecologie op de daktuinen zijn we door de beantwoording op onze technische vragen - waarvoor dank - wel gerustgesteld. We drukken de wethouder op het hart om te zorgen dat die plannen ook lángdurig worden onderhouden door de ontwikkelaar. Dus niet als de eerste inheemse heesters doodgaan, die vervangen door gras, tegels of bamboe. Da's 1.

2. Als de motie en het amendement van de SP worden aangenomen, dan wordt het plan al een heel stuk beter. Ik weet niet of dit zo kan, maar de beoogde wijzigingen vindt mijn fractie wel een voorwaarde om in te kunnen stemmen met dit plan.

En tot slot, voorzitter, de gigantische parkeergarage. Ondanks, ik zei het eerder al, dat deze mensen straks pal naast ons grootste station wonen, kan er voor nagenoeg elke deur minstens één auto. Dat vinden we echt een heel slecht signaal. Helaas moeten we dit bestemmingsplan vaststellen vóór we de nieuwe parkeernota bespreken, dus ik heb een idee. Laten we er, in alle redelijkheid, even vanuit gaat dat we ons in de parkeernota rekenschap gaan geven van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis en de nieuwe who-advieswaarden voor de luchtkwaliteit en alle nadelen die auto's verder nog hebben; is de wethouder bereid om in dit bestemmingsplan het voorbehoud op te nemen dat als de parkeernorm naar beneden gaat, een deel van de parkeergarage p+r wordt, net als voorheen het knollenveld op diezelfde plek, maar dan legaal. Dan kunnen we van de huidige p+r aan de Provincialeweg bijvoorbeeld een goed uitgekiende groenvoorziening maken en wordt de Stelling toch een béétje een heldin. Hierop graag een reactie. Dank u wel.

Interessant voor jou

Reactie op het verslag van de informateur

Lees verder

Oproep voor duurzaam, samenhangend beleid in de MetropoolRegio Amsterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer