Oproep voor duurzaam, samen­hangend beleid in de Metro­pool­Regio Amsterdam


15 mei 2022

Voorzitter, dank u wel.

Allereerst dank aan de collega’s Onclin en De Groot voor de brief over de gegeven input.

Motie

Eerst even de motie om te zorgen dat het democratisch gekozen gedeelte van de MRA-structuur als eerste in stelling wordt gebracht, daar staan we achter. Het is het draagvlak, de kaderstelling en de controle van MRA. Dus de Partij voor de Dieren dient de motie graag mee in.

Gevraagd advies: betrekken van de volksvertegenwoordigers bij de ontwikkeling van de Verstedelijkingsstrategie

Dat voorstel vinden we prima.

Werkwijze van de raadtafel

Daar heb ik een vraag over aan de ambassadeurs. Er staat: eenduidig waar het kan, ruimte voor meerdere standpunten als het moet. Gaat dat over wat we als raad meegeven aan ons AV-lid? Want dat is iets dat de Partij voor de Dieren heel belangrijk vindt, dat de ruimte die er in de raden en Staten is voor nuance, dat dat beeld ook zijn weg vindt naar de AV en dat dat daar meeweegt. Verschil van inzicht is een verrijking voor het debat en het doet recht aan de democratie.

Gevraagd advies: symposia
21 september

Het congres van 21 september gaat over duurzaamheid en de economie, over een eerlijke verdeling van de welvaart, en over het klimaat. Hier hebben we het wel eens voorzichtig over brede welvaart, de provincie is bezig met het in kaart brengen van indicatoren voor een brede-welvaartseconomie, Amsterdam is aan het experimenteren met de donuteconomie, van andere gemeentes heb ik geen idee. Maar je ziet dus dat het op meerdere plekken speelt maar ook dat het lastig is om je een voorstelling te maken van een economie waarin het goed gaat met iedereen, ongeacht of die economie groeit of niet. Want, bijvoorbeeld, je hebt geld nodig om huizen te isoleren, of om zonnepanelen te maken. En tegelijkertijd zien we dat die anderhalve graad van het Parijsakkoord, of in elk geval 'well below 2 degrees' blijven, de kans dat we dat gaan redden raakt heel snel uit het zicht met ons huidige economische systeem waarin het erom gaat dat die groeit, ongeacht of het goed gaat met iedereen. Hier en nu, elders, en later. Dus, voorzitter, mijn oproep aan het adres van ons AV-lid is om dat symposium te gebruiken om ons daar als volksvertegenwoordigers van deze regio eens in te verdiepen.

En dan het symposium van 14 oktober

Woningbouw is overal een hot topic, en mobiliteit ook - zeker in Zaanstad.
De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur adviseerde in een recent rapport nog dat we veel meer en breder moeten kijken naar versterking van natuur, gezien de slechte staat van die natuur in ons land. Dus ook buiten natuurgebieden, juist langs onze infra, bij woningbouw, kantoren, etc. Biodiversiteit en CO₂-uitstoot zijn ook opgenomen in het MRA Verstedelijkingsconcept. Nu is de kans om dat binnen MRA integraal mee te nemen in gesprekken over bijvoorbeeld woningbouw, kantoren en duurzaamheid. Dat betekent dus dat als we het over klimaat en woningbouwopgave hebben, zoals op het symposium van 14 oktober, dat we daar ook het perspectief van natuurinclusief bouwen/verbouwen in opnemen. Dat zou ons verzoek zijn.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bestemmingsplan De Heldin - De Stelling

Lees verder

Zaanstad moet toegankelijker zijn voor inwoners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer