Bezuinig niet op het aanvullend openbaar vervoer


18 november 2021

Voorzitter,

de bezuinigingstaak op de WMO lijkt ons geen verstandige zaak. Na veel doorvragen en vragen van collega’s kwam naar voren dat er allereerst een forse taakstelling van 185 duizend euro moet worden gehaald bij een kleine groep mensen die net iets meer dan 1500 km per jaar reizen, met een enkele uitschieter naar 15 duizend km per jaar. De impact op de sociale taak die de AOV heeft is bij een dergelijk forse bezuinigingstaak onduidelijk. Nog los van het feit dat wij geen vat kunnen krijgen op een relatief beperkt aantal kilometers dat minder gemaakt gaat worden en het grote bedrag van 185 duizend euro dat het zou moeten opleveren.

Ook qua activeringscoach is de relatie tussen de inzet en de bezuiniging onhelder.

Tot slot, de redenatie dat het instap- en kilometertarief gelijkgesteld zou moeten worden aan het OV is niet logisch. Bij het OV weten we dat een groot deel onze inwoners vergoedingen krijgen voor deze kosten vanuit werkgevers of studiefinanciering. Dat maakt een verhoging van de tarieven voor de AOV niet logisch. Ook wat de sociale impact is van deze maatregel blijft ons onduidelijk.

Allicht kan de wethouder hierop ingaan.

Interessant voor jou

Geen rem op de energietransitie

Lees verder

Zwerfvuil: leg verantwoordelijkheid bij wie eraan verdient

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer