Geen rem op de ener­gie­tran­sitie


Kapi­taal­ver­sterking Alliander

18 november 2021

De energietransitie is noodzakelijk en we moeten zo snel mogelijk doorpakken. We gaan niet meer energie gebruiken, maar wel andere energie. Dat moet Alliander gaan faciliteren en daarom staan wij positief tegenover de kapitaalversterking.

Daarbij wel opgemerkt dat de gascentrales die nu op Hoogtij worden gebouwd wat ons betreft sowieso onwenselijk zijn en dat dit geen argument is om deze bedrijven versneld aan te sluiten.

Ook willen we vragen waarom het Rijk niet deze lening op zich neemt. Zaanstad staat nog voor veel opgaven, bijvoorbeeld vanuit de warmtetransitie, waar Zaanstad ook nog veel moet gaan investeren. Ons pleidooi zou dan wel zijn om het Rijk nogmaals te verzoeken deze kapitaalversterking op zich te laten nemen, maar indien dit uitblijft wel over te gaan op kapitaalverstrekking.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Biedt ons beleid iedereen dezelfde kansen?

Lees verder

Bezuinig niet op het aanvullend openbaar vervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer