Bijdrage bij het onder­schrijven van de Verste­de­lij­kings­concept Metro­pool­regio Amsterdam


27 januari 2022

De Partij voor de Dieren is op een aantal punten positief, maar eerst de twee belangrijkste kritische noten:


De visie op economische groei - nota bene de eerste ambitie van dit stuk - is voor ons echt onvoorstelbaar. Economische groei doet inmiddels meer kwaad dan goed. Onze oproep aan de fracties en het college is dan ook, om daar nog eens goed over na te denken: wat betekent het nou eigenlijk dat we met onze manier van leven drie aardes nodig hebben, terwijl er maar ééntje is.

De tweede kritische noot is hoe er over Schiphol wordt geschreven. De veronderstelde functie van ‘economische motor’ wordt maatschappelijk betwist, zeker bij groei. Banen als argument om het niet zo nauw te nemen met de volksgezondheid is vooral een vrijbrief voor de grote vervuilers. En van de wederkerigheid dat ‘de lucht’ rekening houdt met ‘de grond’ komt nog niets terecht: voorlopig is het alleen ‘de grond’ - onze inwoners dus - die inleveren.

Leefkwaliteit en een gezonde leefomgeving hebben wel een belangrijke plek gekregen in deze laatste versie. Net zoals het terugdringen van broeikasgassen, klimaatadaptieve inrichting en het vergroten van de biodiversiteit. Dat is fijn, want het zegt iets positiefs over de mate van invloed van raden en Staten, en een gezonde leefomgeving is misschien wel het waardevolste dat we hebben. We zijn alleen een beetje bang dat er wel met dit stuk gewapperd zal worden als het vervuiling mogelijk maakt - wánt economische groei - maar dat het in een la blijft liggen als de kwetsbare waarden in het geding komen. Graag een reactie van de wethouder.

Iedere ontwikkeling wordt opgevat als een kans om de leefomgeving gezond, veilig en aantrekkelijk te houden of te maken; op regionaal niveau moeten nationale en internationale afspraken gestalte krijgen om verdere klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te versterken.” Voorzitter, daar zullen we het college aan houden!