Vormen van directe demo­cratie


Wijziging refe­ren­dum­ver­or­dening

20 januari 2022

Voorzitter dank u wel,

Voor de Partij voor de Dieren zijn vormen van directe democratie een groot goed, zeker nu het vertrouwen in de politiek historisch laag is. Het verschil tussen wat de politiek beslist en wat voor burgers belangrijk is, is veel te groot. Hoewel we denken dat er betere mogelijkheden zijn dan een referendum met twee antwoordmogelijkheden, (daar komen we te zijner tijd misschien nog wel eens op terug) zijn we blij met deze verordening.

Ook voor ons zijn de mogelijke gevolgen van het correctief referendum het twijfelpunt. Kunnen we niet nog eens kijken of we burgers beter van te voren kunnen informeren? Dat zou een hoop gedoe voorkomen, en het is eigenlijk toch al onze dure plicht. Collega’s Schuttevaer en Zoomermeijer hielden wel een mooi pleidooi vóór het toevoegen van het correctief referendum, maar ook dan moeten we hier met elkaar misschien nog eens goed over praten.

We zijn vooral heel blij met de verlaging van de gerechtigde leeftijd naar 16 jaar, want veel beslissingen hebben ingrijpende gevolgen voor hún toekomst. Jammer is dan wel dat die youngsters niet zelf subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten om mensen van hun belangen te overtuigen, en onze vraag is: kan dat echt niet anders? Die zullen we als technische vraag nog indienen, tenzij de portefeuillehouder hier graag meteen op ingaat. Dank u wel.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Rotterdamwet is niet uit te leggen

Lees verder

Bijdrage bij het onderschrijven van de Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer