Bijdrage Judit Raa bij motie Carnivoor? Geef het door


20 juni 2019

Voorzitter,

De hoogste bestuursrechter oordeelde onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid illegaal is. Door die uitspraak staan honderden projecten, zoals landbouw, maar ook infrastructuur en woningbouw op de tocht. Vandaag kwam een rapport uit van de Algemene Rekenkamer, waarin staat dat de Nederlandse agrarische sector met 42% verreweg de grootste bijdrage levert aan de stikstofneerslag in de natuur. Dit heeft enorme impact op de biodiversiteit.

Er is een overweldigende hoeveelheid aan wetenschappelijke artikelen die aantonen dat het eten van vlees desastreus is voor onze planeet, om nog maar te zwijgen over het gigantische dierenleed wat hiermee gepaard gaat. Maar toegegeven, lekker is het wel. Alhoewel dat vooral ligt aan de kruiden en specerijen die zijn toegevoegd.

Waar kies je voor?

Je kan lekker eten en een kleine negatieve impact hebben op onze planeet.

Maar je kan ook lekker eten en willens en wetens de planeet voor onze kinderen onleefbaar maken. Iedereen die vindt dat hij dat kan maken, raad ik aan om tegen onze motie te stemmen.

Ik zou het risico in ieder geval niet nemen!

Tenslotte; net als in deze motie Carnivoor? geeft het door!: Een ieder heeft een vrije keuze, en een eigen verantwoordelijkheid. Als overheid kun je sturen en het goede voorbeeld geven, maar je kan het ook niet doen.

Dank u wel.