Bijdrage Melchior Mattens over Recre­a­tie­gebied Alkmaarder- en Uitgees­termeer en Twiske


25 juni 2019

Dank u, voorzitter,

het is natuurlijk zonde dat we er nu pas over praten maar in de stukken van het Twiske staat een aantal dingen waar we toch wel over vallen. Een daarvan is, naast de reeds benoemde camping waar we eerder over gesproken hebben, de ambitie die uitgesproken wordt om het Kure Janstrand verder te ontwikkelen als een horecaplek. Daarnaast het richten op verdere ontwikkeling van de zorgboerderij, ook uit economisch perspectief. Dat zijn wat ons betreft ontwikkelingen waarbij het Twiske op een glijdende schaal naar een Disneylandpark afglijdt.


Dan het negatieve resultaat over 2018. Met de Twiskemolen konden we dat verwachten - gelukkig is die wel weer helemaal hersteld. Maar met het resterende geld, wat wat ons betreft helaas niet genoeg is, moeten we ook gaan kijken naar hoe we het afvalbeleid gaan hervormen. Daar hoort Werkom vanzelfsprekend ook bij. En hoe we ervoor gaan zorgen dat we minder evenementen gaan houden in het Twiske. De drie evenementen die er nu gehouden worden, leveren het Twiske grofweg tweeënhalve ton per jaar op. Daarom vinden we met de PvdA dat we druk moeten zetten op andere gemeenten en op de provincie om dat budget op te vullen, zodat het niet alleen op Zaanstad aankomt.

Het Twiske is een recreatiegebied én een Natura 2000-gebied en voor ons weegt dat laatste het zwaarst. We hebben de plicht om dat te beschermen en we zien dat het de verkeerde kant op gaat met de beschermde diersoorten, met alle diersoorten, die in dat gebied leven. We zijn bereid om te gaan zoeken naar extra middelen daarvoor.

Met betrekking tot het Uitgeestermeer willen we nog benadrukken dat het goed is om te kijken naar de effectiviteit van de bestedingen, als de bestedingen er maar wel altijd toe leiden dat het gebied goed onderhouden wordt en dat de natuurwaarden geborgd blijven.

Interessant voor jou

Geen vuurwerk meer in parken

Lees verder

Bijdrage Sandra Kardogan: PvdD vraagt meer aandacht voor plantaardig eten in de nieuwe gezondheidsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer