Bijdrage Sandra Kardogan: PvdD vraagt meer aandacht voor plant­aardig eten in de nieuwe gezond­heids­visie


Zaanstad Beraad 25 juni 2019

25 juni 2019

Steunfractielid Sandra Kardogan:

"Voorzitter,

We zijn blij dat het college het verband ziet tussen de kansen die mensen hebben, de omstandigheden waarin zij leven, en de keuzes die ze maken op het gebied van gezondheid. Als dat ook echt handen en voeten krijgt in de uitvoeringsagenda, dan zou dat heel mooi zijn. Mooi ook dat het milieu wordt gezien als factor voor een gezonde leefomgeving.

Bij de fysieke ruimte zouden we graag zien dat er ook iets wordt gezegd over slaap, in verband met de nachtvluchten van Schiphol. Kan de wethouder daar iets over zeggen?

En we hebben ook wel een paar noten te kraken.

Er staat in de visie dat Zaanstad op alle milieufactoren voldoet aan de wettelijke normen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Dat zegt alleen niks, want die normen zijn politiek. De WHO onderzoekt wetenschappelijk bij welke waardes er geen gezondheidsschade te verwachten is, en die waardes liggen meestal zo’n twee keer zo laag. Dus je stelt mensen gerust met non-informatie. Graag een reactie van de wethouder.

Verder wordt er een paar keer gezegd dat de gezonde keuze de makkelijke keuze zou moeten zijn, en dat individueel gedrag niet schadelijk of tot last van anderen mag zijn. Er wordt zelfs gesproken over een cultuurverandering. Dat kan ik toch echt niet heel serieus nemen. Neem het feit dat zowel het college als de raad ons verzoek over carnivoor geef het door hebben afgewezen, en zelfs, zie de antwoorden op onze vragen over de week zonder vlees, de oren laat hangen naar keuzevrijheid in plaats van gezonde en minder milieubelastende keuzes, terwijl wij zeggen: het kan naast elkaar. Dát vinden wij het goede voorbeeld geven!

Tot slot staat er in dat overzichtje over ziektelast “te weinig vis”. Er is niet zoiets als ‘te weinig vis eten’, dat kan je echt niet zeggen. Je kan zeggen - en goed om daar de aandacht op te vestigen - dat mensen te weinig omega-3 binnen krijgen, te weinig b12, jodium, noem maar op. Maar dat is er ook plantaardig of synthetisch. Als mensen dat met alle geweld uit vis willen halen, dan mag dat van de wet, maar dat is niet het punt en dat is over het geheel genomen ook niet de meest gezonde keuze.

Over de laatste twee punten ook graag een reactie.

Dank u wel."

Geen concrete antwoorden

In reactie op onze opmerking over de luchtkwaliteit en Schiphol verwijst wethouder Mutluer naar gesprekken die zijn gevoerd met de werkgroep A8, naar dingen die nog plaats moeten vinden (zoals het Schoneluchtakkoord en wat tegenwoordig "gesprekken op andere tafels" heet) en dingen die nog opgezet moeten worden ("een soort van bewustwordingscampagne", waarvan onduidelijk is wie zich waarvan bewust moet worden en hoe dat de inwoners van Zaanstad helpt).

Op onze opmerking over het eten van vis krijgen we geen reactie. Over het geven van het goede voorbeeld:

"De motie die gaat over gezond eten, daar heeft de raad zich wel over uitgesproken leek mij... aan de andere kant, weet wel dat wij als het gaat om voeding en het goede voorbeeld geven, of het nou gaat om een rookvrij gemeentehuis tot aan afspraken met de catering maken, dat dat wel wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma, maar realiseer je ook dat er ook langlopende contracten zijn met partners waar je niet vanaf kunt komen, en ik vind het ook belangrijk dat er draagvlak is binnen deze raad dus die wil ik wel even meegeven."

Dat was precies waar we de wethouder op aanspreken: het college zegt in de Gezondheidsvisie wél dat gezonde keuzes makkelijk gemaakt worden, maar maakt dat niet waar. Op dat verschil ging de wethouder niet in.

Teleurstellend. Maar dan bent u weer (net zo) op de hoogte (als wij)!

Interessant voor jou

Bijdrage Melchior Mattens over Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Twiske

Lees verder

Bijdrage Judit Raa over de coalitiecrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer