Zaanstad moet toegan­ke­lijker zijn voor inwoners


Bijdrage Reken­ka­mer­rapport

16 mei 2022

Voorzitter,

Allereerst willen we de rekenkamer bedanken voor dit rapport met een heel aantal interessante bevindingen. Het actief openbaar maken van informatie is - zoals het college ook in haar reactie stelt - belangrijk en bij de implementatie van de Wet open overheid (Woo) wordt hier ook werk van gemaakt. Wel is er een aantal zaken waar wij graag - net als de rekenkamer - extra aandacht voor willen vragen bij het college.

Te beginnen bij het laagdrempelig maken van verzoeken voor mensen die minder digitaal vaardig zijn en ook te hameren op de vormvrijheid van een wob-verzoek: een telefoontje of een geschreven brief zijn even goede vervangers van het online formulier. Dit geeft mogelijk wel extra uitdagingen voor goede registratie van verzoeken. Het college gaat in haar reactie voorbij aan de bevinding dat cijfers van het aantal Wob-verzoeken in het jaarverslag niet aansluiten bij verstrekte cijfers. Hopelijk kan er bij de implementatie van de Woo een goede geautomatiseerde manier worden gevonden waardoor de organisatie weinig aandacht hoeft te besteden aan de cijfers in het jaarverslag en vooral aan het kwalitatief behandelen van de verzoeken.
Tevens schrikken wij wel van het hoge percentage Wob-verzoeken dat geweigerd wordt, evenals het niet altijd voldoende onderbouwde weglakken. Op het eerste punt vinden wij het belangrijk dat hier de oorzaken van in beeld komen. Op het tweede weten we inmiddels via de Orkaan dat er nog een vacature open staat, hetgeen mogelijk een verklaring is voor de beperkte onderbouwingen. Kan de portefeuillehouder hierop reflecteren. Dank.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Oproep voor duurzaam, samenhangend beleid in de MetropoolRegio Amsterdam

Lees verder

Een plek aan tafel voor dieren, natuur, toekomstige generaties en andere inwoners die we meestal niet horen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer