Bijdrage voed­selbos eiland Bloe­mendaal


10 december 2020

De Partij voor de Dieren is enthousiast over het idee om van een vuilnisbelt iets duurzaams en groens te maken.

Echter zijn wij sceptisch over de locatie hier. Dit omdat hier al mooie natuur is ontstaan en er dieren leven.

Er zijn veel geschiktere locaties voor een voedselbos. De vee-industrie moet toch afnemen, vanwege stikstof en CO₂-equivalenten en het onevenredige beslag op onze schaarse ruimte (en dan laat ik het onvoorstelbare lijden van die dieren maar even achterwege). Kortom, ons idee is om een voedselbos aan te leggen op de ruimte die daar vrijkomt. Dan hoeven de inwoners van Eiland Bloemendaal hun boom of hol niet uit.