Bijdragen bij de Voor­jaarsnota


Samen slagen maken

20 juni 2023

Temporiseer investeringen We zijn allemaal naarstig op zoek naar manieren waarop we de begroting sluitend kunnen krijgen. Er staan in de Voorjaarsnota veel projecten met een kredietbesluit genoemd die directe impact hebben op de begrote lasten. Wij hopen met deze motie dat het college voor de begroting reflecteert op welke investeringen opgeschoven zouden kunnen worden in de tijd. Zodat Zaanstad minder geld hoeft uit te geven aan niet noodzakelijke infrastructurele projecten.

Dam tot dam fietspad Het is heel terecht dat dit fietspad opnieuw naar de raad gebracht wordt met de vraag: moeten we dit wel willen? Want een belangrijk aspect dat hier speelt is dat het fietspad recht door een broedvogelgebied getrokken wordt. En het leefgebied van dieren rond de Noorderijplas staat al zeer onder druk. Vandaar dat (gegeven de financiële moeilijkheden waar Zaanstad voor staat en de forse bijdrage die wij betalen) dit voor de Partij voor de Dieren een duidelijk voorbeeld is van een project dat alleen maar winst oplevert als we het schrappen.

Reservering leefbaarheid Noord Eerder is er al een agenda-initiatief geweest over hoe wij nu op korte termijn slagen kunnen gaan maken met het leefmilieu in Wormerveer, Krommenie en Assendelft. Wij constateren dat de A8-A9 verbinding weliswaar nog niet is afgeschoten door de Provincie en zeker niet door deze gemeenteraad. Maar dat het wel zeker is dat het sowieso nog heel lang gaat duren. Wij willen niet dat de bewoners de dupe worden van stilstand. Dat men net zo lang niets doet totdat die snelwegverbinding er ooit komt. We moeten juist samen kijken hoe we nu die leefbaarheid en dus de gezondheid in die dorpen, zo snel mogelijk kunnen verbeteren.

Daarvoor komt er binnenkort ook opnieuw een agenda-initiatief naar de raad die we samen met DZ en de Christen Unie indienen. Daarin staat een heel aantal alternatieven en initiatieven voor het verbeteren van het leefmilieu in Noord. We vragen daarbij ook om aanvullende ideeën vanuit de verschillende raadsfracties. Zo hopen we tot een gedragen oplossing te komen. Daarvoor moeten we in het proces nu bij de Voorjaarsnota alvast geld vrijspelen via ons amendement, zodat we later in het jaar niet hoeven te gaan navelstaren hoe we projecten gaan financieren. We kunnen dan direct slagen gaan maken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Algemene beschouwing Voorjaarsnota 2023-2027

Lees verder

Onderzoek ons slavernijverleden en de doorwerking in het heden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer