Bomenkap, elek­trisch materieel en een zinloos tank­station


Bijdrage Thor­bec­keweg

23 november 2021

Voorzitter, de Thorbeckeweg is een enorme verkeersader die dagelijks teveel uitstoot faciliteert. Het college sorteert met de opschaling van deze weg voor op nog meer CO₂-uitstoot door de aanzuigende werking van nog meer verkeer: de afwikkeling vanuit Hoogtij en delen van Zaandam, plus de nog te ontwikkelen Achtersluispolder wordt nog sneller met de auto. Dat er per saldo extra asfalt komt - ja, de stroken worden aanzienlijk breder en er is dus weldegelijk sprake van extra asfalt - ja, het mag niet verbazen dat dat een zeer onverstandig besluit zou zijn voor een duurzame toekomst voor jonge en toekomstige generaties.

In het kader van duurzaamheid verbazen ons enkele zaken. Natuurlijk is het goed dat de verlichting door LED-wordt vervangen, maar daarvoor had niet de hele weg op de schop gehoeven. Ook het gebruik van elektrisch werkmaterieel vragen wij ons van af wat dit in de praktijk gaat betekenen. Bij de casus Fortuinveld bleek dit een wassen neus: zwaarder elektrisch materieel bestaat nog niet of was veel te duur. Daarom besloot men toch met dieselwerktuigen aan de gang te gaan, want helaas zijn er weer wettelijke uitzonderingen voor de aanlegfase van projecten met betrekking tot stikstofdepositie op natura 2000 gebieden. Ook in dit geval ligt het Oostzanerveld in de buurt en wij zijn dan ook benieuwd naar wat de woorden over elektrisch werkmaterieel in het raadsvoorstel in de praktijk waard zullen zijn. Graag horen we de wethouder daarover.

Als tweede punt hebben wij ons de vraag gesteld of het met het toekomstperspectief van elektrische mobiliteit het wel verstandig is om opnieuw flinke ruimte te reserveren voor een bezinestation. Voor de verplaatsing van Shell moeten er opnieuw veel bomen wijken, bomen die lang niet allemaal in het gebied teruggeplant kunnen worden. Een benzinepomp als deze bouw je niet voor 10 jaar. Maar binnen 10 jaar wordt wel de laatste auto op fossiele brandstof verkocht, zelfs met de gebrekkige klimaatambities van deze regering. Om planschade te voorkomen is deze kavel aangeboden voor een nieuw tankstation, maar is het niet reëel om juist nu met deze franchiser mee te denken hoe hij uit fossiel kan stappen en duurzamere dingen kan gaan doen? Juist omdat fossiel eindig is. Dan blijft er veel grond over waar we hele nieuwe zinnige dingen mee kunnen doen voor de samenleving en de natuur.

Tot slot willen wij onze zorg uitspreken over de grote aantallen te kappen bomen tijdens de verschillende deelprojecten. Honderden bomen kunnen niet in of nabij het plangebied worden teruggeplant. Daarom liggen de scenario’s op tafel om de gekapte bomen te gaan compenseren in Assendelft. Hebben de bewoners van Zaandam-Zuid iets aan? Qua klimaatadaptatie? Qua natuurvoorziening? Wat de Partij voor de Dieren betreft is het een randvoorwaarde dat bomen uit Zaandam-Zuid niet verhuizen naar elders, net zoals we dat op andere plekken ook niet moeten doen. Meer groen is overal in de stad hard nodig. Dat zou ook reden moeten zijn om niet akkoord te gaan met bomen die administratief reeds vooruit herplant zijn. Dit betreft enkele tientallen bestaande bomen die in het verleden reeds zijn geplant als compensatie voor toekomstige kap. Dergelijke manieren van boekhouden zijn zeer onwenselijk.