Een nieuw museum in het centrum van Zaandam


Over de nadelen van toerisme en het juiste moment

4 juni 2020

Voorzitter,

Ik wil graag 3 zaken benoemen. Ten eerste: is er genoeg potentie voor een extra museum in Zaanstad? Ten tweede maken wij ons zorgen over nog meer verkeer. En ten derde is er het financiële aspect, het effect op de cultuurbegroting.

Goed dat is afgestapt van het idee van een Museum Holland, waarmee een eventuele toestroom van internationale toeristen naar het centrum van Zaandam in ieder geval is komen te vervallen.

Nu wordt gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een Centrum Museum, een museum dat zich dan vooral gaat richten op eigen bewoners, scholeneducatie en op nationaal toerisme. Een soort Stedelijk Museum over de Zaanstreek, onze geschiedenis en ook op grote kunstenaars met wisseltentoonstellingen, meer ruimte voor stadsprojecten enzovoort.

Dat klinkt allemaal mooi, maar de realiteit is, zo bleek afgelopen dinsdag bij de technische sessie, dat het Zaans Museum afgelopen jaar slechts 9000 Zaanse bezoekers heeft getrokken, inclusief scholen. Dat stemt ons niet bepaald optimistisch voor nog een extra museum naast het Zaans Museum, ook al wordt de insteek beduidend anders. Bezoekers van buiten de Zaanstreek zullen ongetwijfeld best geïnteresseerd zijn , maar , zoals ook gesteld in de technische sessie, Zaandam heeft geen historische binnenstad en het is dan ook maar zeer de vraag of men bereid is naar Zaandam af te reizen voor ons nieuwe museum. Het beroemde Czaar Peterhuisje trekt 12 tot 13.000 bezoekers en een centrum museum gaat uit van 70.000 bezoekers. We zijn dol op kunst en musea, maar dit plan vinden we te ambitieus. Zeker nu de bestaande cultuur al zo onder druk staat momenteel.

Verder over autoverkeer. Als inderdaad 70.000 bezoekers gerealiseerd worden, dan zijn we bang dat hiervan een aanzienlijk deel voor auto of bussen kiezen. Maar we willen nu juist een autoluw centrum in het centrum van Zaandam. Er is nu al teveel gemotoriseerd verkeer.

Een centrummuseum is begroot op 8 miljoen en ook al springt de provincie bij en wellicht andere fondsen, dan zal het effect op de cultuurbegroting aanzienlijk zijn.

En dat in deze rare tijd, waarvan we de consequenties van de coronapandemie niet kunnen overzien. Wethouder Krieger en de burgemeester hebben via YouTube gewaarschuwd dat ons nog heel wat te wachten staat.

De boodschap luidde en ik citeer: Zaanstad zal hoe dan ook heel veel geld moeten investeren in het overeind houden van de samenleving en een flinke financiële kras oplopen. En verder: Bij de behandeling van de begroting moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Tot zover de citaten.

Als we dan elke cent moeten omkeren, dan vinden we het niet verantwoord om in dit stadium zoveel geld te steken in een haalbaarheidsonderzoek.

Interessant voor jou

Jaarstukken: de belangrijkste cijfers ontbreken

Lees verder

Algemene beschouwing voorjaarsnota 2020-2040

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer