Een plek aan tafel voor dieren, natuur, toekom­stige gene­raties en andere inwoners die we meestal niet horen


Bijdrage bij het agenda-initi­atief Parti­ci­patie bij ruim­te­lijke ontwik­ke­lingen

19 mei 2022

Voorzitter, dank u wel.

De toekomstige generaties hebben het stuk gehaald! Hoezee! Dat betekent dat de zes partijen zich bewust zijn van de langetermijneffecten van keuzes die we nú maken. Dat is hoopgevend.

Het agenda-initiatief is een mooi stuk, met veel achtergrondinformatie, waardoor we een geïnformeerd debat kunnen voeren.

Met de vertrekpunten zijn we het grotendeels wel eens. Het gaat wel heel erg over mensen, terwijl we met ruimtelijke ontwikkelingen ook heel veel invloed hebben op de levens van de dieren met wie we de stad delen. En, het is juist voor de toekomstige generaties van belang hoe we met dieren en de natuur omgaan. We zijn voor ons voedsel bijvoorbeeld afhankelijk van een robuuste biodiversiteit - en daar is veel meer en veel gezondere natuur voor nodig. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept overheden op om natuur te betrekken bij al het beleid, zeker ook het ruimtelijk beleid. Anders zadelen we onze kinderen echt met grote problemen op, en ik denk niet dat we dat willen. Dus de Partij voor de Dieren raadt aan om dieren en natuur bij die vertrekpunten op te nemen. Omdat natuur- en dierenwelzijnsorganisaties niet de middelen hebben voor een hele actieve lobby zoals bedrijven dat hebben, zullen die uitgenodigd moeten worden.

Wat we ook missen, is hoe we de inwoners bereiken die wel belang hebben, maar die om allerlei redenen toch zelden of nooit hun stem laten horen. De luidste roepers zijn niet per se degenen met het belangrijkste belang, en als overheid hebben we de taak om de kwetsbaren te beschermen tegen het recht van de sterkste. Dus daar zouden we graag een plan voor zien.

In het verlengde daarvan ligt de kwaliteit van je participatieproces. Om bruikbare informatie ‘op te halen’, zal je inwoners goed moeten informeren, en ook je vraagstelling is essentieel. Vraag je bijvoorbeeld: wilt u een flat achter uw tuin? Of: we moeten woningen bouwen en wel hier en hier en hierom, we vinden dat stuk heel geschikt want stippeltje stippeltje stippeltje, hoe erg zou u dat vinden op een schaal van 1 tot 10 en hoeveel woonlagen zou voor u acceptabel zijn? Er zijn veel meer vormen van directe democratie mogelijk dan alleen ja of nee-vragen en open informatie-avonden.

De dingen die ik nu noem, zijn juist de dingen die níet beter worden als iemand er geld aan wil verdienen, maar die wél noodzakelijk zijn voor het algemeen belang; dus daar heb je een overheid nodig die de regie pakt. Bovendien is de gemeente bij uitstek degene - of zou dat in elk geval moeten zijn - die verstand heeft van hoe je de belangen van ál je inwoners op tafel krijgt en hoe je die meeweegt. Niet bij elk initiatief zal een even uitgebreid traject nodig zijn. Daarom pleiten we voor een werkwijze waarbij optie 4 het uitgangspunt is, en waarbij afschalen mogelijk is, mits we dat als raad en college goed kunnen onderbouwen. En dat daar een prijskaartje aanhangt, dat is maar de vraag. Het verschil in fte’s is fors, maar anders zou de ontwikkelaar die zelf moeten inzetten - of hij doet het participatietraject niet goed. Die kosten kan je volgens ons dan ook in elk geval deels terugleggen bij de ontwikkelaar. Dat zouden we ook willen toevoegen aan de opdracht aan het college.

Interessant voor jou

Zaanstad moet toegankelijker zijn voor inwoners

Lees verder

Bescherming dieren, natuur en toekomstige generaties te laag op de agenda van Zaanstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer