Geen subsidies aan evene­menten met dieren


25 mei 2023

Voorzitter, het gaat over de vraag hoe we ons beleid wel of niet gaan uitvoeren. Zoals de wethouder dierenwelzijn ook al heel scherp zei in de beantwoording op de mondelinge vragen van de VVD begin april: dit gaat NIET over het voortbestaan van evenementen met dieren. Het gaat om de vraag of we onze subsidieregelingen in overeenstemming willen brengen met beleid over dierenwelzijn. Wil je in je ene beleidsstuk zeggen: dit willen we niet, en in het andere stuk: maar hier, je krijgt er wel een zak geld voor. En voorzitter, de raad heeft uitgesproken dat het welzijn van dieren bij evenementen ter vermaak van mensen niet kan worden gewaarborgd. Om het een in lijn te brengen met het ander, heeft de wethouder een onderzoekje toegezegd en dat ze daarmee terugkomt naar de raad.

Onze voorkeur gaat ernaar uit dat een weigeringsgrond wordt opgenomen in de Algemene Subsidieverordening. We kunnen namelijk zo al drie regelingen bedenken waar het gebruik van dieren mogelijk een rol speelt, en daarbovenop komt de afdeling subsidieverlening geen zicht heeft op de voorjewijkiesubsidies. Plus nog de incidentele subsidies als Reuring, die ingesteld is vanwege de beperkende maatregelen toen corona nog groot was. Het is echt niet ondenkbaar dat we opnieuw in zulk soort situaties belanden. Maar stel dat het toch wordt opgenomen in de individuele subsidieregelingen, hoe gaan we dan zorgen dat bij elke subsidieregeling wordt bekeken of zo’n regel nodig kan zijn en dan ook wordt opgenomen. Daar willen we graag een plan voor; graag een toezegging van de wethouder (1).

En we willen echt horen van het college wanneer dit geregeld is. Want de nota dw is uit 2019, de ASV wordt elke vier jaar herzien, elk jaar worden er subsidieregelingen opgesteld of herzien of verlengd en nog niemand heeft hieraan gedacht. Dus om te voorkomen dat we gaan twijfelen aan het nut van al die beleidsstukken die we met zijn allen vast staan te stellen, verwachten we wel een concreet plan dat zeg maximaal een maand gaat duren. Wil de wethouder dat ook toezeggen.

Dank u wel.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Schone energie & een schone planeet

Lees verder

Algemene beschouwing Voorjaarsnota 2023-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer