Schone energie & een schone planeet


2 februari 2023

Voorzitter,
Vanavond praat de raad opnieuw over een startpunt om te onderzoeken of en zo ja waar er in het Noordzaakanaalgebied windmolens zouden kunnen komen. En opnieuw vinden wij het als Partij voor de Dieren belangrijk te wijzen op het belang van opwek van duurzame energie. Maar we moeten hierbij altijd rekening houden met mens en dier. En we moeten als samenleving echt véél minder energie gaan verbruiken willen we niet in elke achtertuin een windmolen moeten plaatsen.

Want waarom moeten we accepteren dat de industrie ongebreideld energie mag gebruiken tegen bodemprijzen, terwijl met het opwekken van deze energie - of deze nou groen of fossiel is - op mens, dier, natuur en milieu een zware impact heeft? Nemen wij onze inwoners serieus als bedrijven als Olam, Cargill, Hilton Meats, Tate & Lyle, Bunge Loders Croklaan of Albert Heijn de op te wekken energie uit deze nieuwe windmolens straks opkopen en het inzetten om voor de wereldmarkt producten uit verre landen te bewerken die verkregen zijn door grootschalige ontbossing, zware watervervuiling, slechte arbeidsomstandigheden of grote klimaatimpact? Om nog maar te zwijgen over het iets zwarter maken van koekjes... onze aarde is ziek van het virus dat "economische groei" heet. En wij als politiek hebben het medicijn. Namelijk beleid dat deze grote industriële bedrijven als Olam, Cargill, Hitlon Meats en Bunge, fors gaat laten krimpen of in een aantal gevallen ook zou laten sluiten.

Voorzitter, die economie moeten we hervormen. En snel. Maar kleinschalige opwek van duurzame energie zal ook voor de verlichting thuis nodig zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat met deze startnotitie er een goede start gemaakt wordt qua participatie: aan de hand van de laatste inzichten over impact op mens en dier en alle input van bewoners gaat er gezocht worden naar locaties waar de impact zo klein mogelijk is. Maar nogmaals: we zullen als politiek naar een veel minder energie-intensieve economie moeten streven, willen we kunnen laten zien dat we oor hebben voor de terechte zorgen van onze inwoners. En dat gaat radicaal andere keuzes betekenen.

Dank u wel.