Guisweg: idealisme is het nieuwe realisme


Geen halve maat­re­gelen

13 oktober 2022

Voorzitter,

De ondertunneling van het spoor met een auto- en fietstunnel is zoals ook bij het ZB uitgesproken een rampzalig plan: langs de A8 gaat er opnieuw een compleet bos tegen de vlakte, pal naast de ecologische ramp die Hockeyclub de Kraaien heet. Fiets- en voetgangerstunnels kennen grote uitdagingen op het gebied van sociale veiligheid. De t-kruising in de tunnel maakt hem per definitie onoverzichtelijk. Laten we daar geen bovengrondse verbinding voor gaan opgeven. Misschien is dit een goed moment om iets te doen met het agenda-initiatief van de PvdA: vraag ook aan de mensen die het meeste risico lopen (onder wie vrouwen) wat die ervan vinden.
Daarnaast, iets dat in de discussie over de bestaande onveilige situatie niet of nauwelijks is genoemd is dat het station, op nog geen 150 meter van de kruizing ook al een tunnel kent waar scholieren doorheen zouden kunnen als ze echt te laat dreigen te komen. Er zijn dus tal van maatregelen mogelijk in de bestaande situatie om de veiligheid te verbeteren.

Wat ook gezegd is tijdens het ZB is dat de stikstofproblematiek in verschillende natuurgebieden door deze autotunnel verslechterd. Wij zien de moties van GroenLinks, SP en anderen als aanmoediging om de stikstofuitstoot onder controle te krijgen. Ook zijn wij voor de motie om toch in te gaan zetten op een verdiept spoor: de Partij voor de Dieren is hardgrondig voorstander van het best mogelijk OV. Maar als via een hersenkronkel van de VRA daarvoor bossen gesloopt moeten worden en natuurgebieden extra stikstofbelasting krijgen, met alle gevolgen van dien, dan zetten wij liever onze energie in op zaken die misschien niet volgend jaar geregeld zijn, maar wel beter voor iedereen.

Dank

Interessant voor jou

Hembrug: hou rekening met de bodembroeders en andere dieren die er al leven

Lees verder

Drie verhalen die symbool staan voor het systeem dat alleen oog heeft voor kortetermijnbelangen van de rijke westerse mens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer