Hembrug: hou rekening met de bodem­broeders en andere dieren die er al leven


13 oktober 2022

Voorzitter,

Voor ons ligt het bestemmingsplan Hembrugterrein. De Partij voor de Dieren is vanaf het begin dat er gesproken werd over ontwikkelingen op dit terrein niet enthousiast geweest: deze stad delen we met 157 duizend mensen en een veelvoud aan dieren, en laat die laatste groep nu het kind van de rekening dreigen te worden. Hoewel dit plan voor Zaanse begrippen behoorlijk groen is, worden voor dit plan de leefgebieden van talloze beschermde én niet beschermde dieren veranderd en in eerste instantie ook deels onleefbaar gemaakt. De hazen, egels en vele soorten bodembroedvogels zullen, zoals ook in de Hembrugbosvisie te lezen stond, uiteindelijk verdwijnen uit het gebied. Het laatste stukje mensvrij bos nu toch ten gelden maken heeft enorme impact op de dieren. Het vertrouwen dat het met de dieren wel goed zal komen, zoals dit college heeft, delen wij niet. Tenminste, niet zonder inspanning.

De toezegging van de wethouder om met ecologische waarborgen te komen zijn voor ons essentieel. Geen slappe hap, want overal in de rest van de stad zien we het keer op keer fout gaan. De tijd dat we konden aannemen dat aannemers automatisch alles perfect doen m.b.t. het beschermen van dieren, bomen en andere flora en fauna, die tijd is wel voorbij. Na de terugkoppeling zullen wij deze voorstellen nader gaan beoordelen.

Maar dat laat onverlet dat dit plan onredelijke gevolgen heeft voor dieren. Én blijft het feit dat we hier opnieuw BENG ipv ENG gaan bouwen en de sociale huurnorm slechts 20% is. Woningbouwimpulsgelden zouden wat ons betreft ingezet moeten gaan worden voor meer sociale huur ipv middeldure huur en betaalbare koop. Woningen moeten voor iedereen bereikbaar zijn namelijk en met sociale huurwoningen bereik je een veel grotere doelgroep.

Op basis van de genoemde overwegingen zullen wij daarom ook niet instemmen met dit bestemmingsplan. Dank.