Meer woningen langs de snelweg?! Dan meer doen voor schone lucht


Bijdrage bij bestem­mingsplan Slacht­huis­straat 67 en 67a

1 december 2022

Motie Instrumenten voor een schonere lucht in ZaanstadVoorzitter, er ligt hier een mooi bestemmingsplan voor, er is aan groen gedacht, aan de dieren, aan de biodiversiteit, houtbouw is het uitgangspunt en circulariteit het streven. Daarvoor allereerst complimenten.

Het is ook een duidelijke keuze voor verdichting. De woningnood is hoog en de ruimte schaars, dus verdichting staat ook bij de Partij voor de Dieren hoog op de woonladder. Maar alleen als er sprake is van een gezond leefmilieu.

En voorzitter, dat is hier niet, zeker niet eenduidig, het geval.

Drukke wegen en snelwegen hebben door een combinatie van factoren een negatief effect op de gezondheid. Het apart beoordelen van die factoren, zoals in de MER gebeurt, geeft daarin onvoldoende inzicht. De GGD adviseert om minimaal 300 m afstand te houden tussen zulke wegen en gevoelige bestemmingen - waaronder expliciet ook woningbouw, want daar wonen ook kwetsbare mensen (kinderen, ouderen, mensen met een zwakke gezondheid). Maar de voorliggende nieuwbouw komt pal naast de A8. En dat komt bovenop het feit dat in Zaanstad het leefmilieu sowieso al zwaar onder druk staat door vervuilde lucht, stank en herrie.

Omdat de raad vanavond gaat besluiten dat daar, pal naast de A8, best nog meer mensen kunnen wonen, vinden wij dat daartegenover moet staan dat we al het redelijke doen om op een toekomstbestendige manier de gezondheidsschade te beperken. In een publieksonderzoek hebben Noord-Hollanders zelf aangegeven het verbeteren van de luchtkwaliteit van zeer groot belang te vinden. Wat redelijk is, is (deels) politiek - daarover moeten we het hebben. Niet nu, een aparte keer. Om dat gesprek goed te kunnen voeren, moeten we weten wat er mogelijk is. Een groot deel is bekend - via het actieplan schone lucht bijvoorbeeld. Maar er is / lijkt nog meer mogelijk, niet alleen maar ook straks onder de Omgevingswet, en wij vinden het nuttig om daar inzicht in te krijgen. Dat laatste is wat deze motie vraagt: zet op een rijtje, voor ons allemaal, aan welke knoppen we nog meer kunnen draaien om de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee de gezondheid van onze inwoners te beschermen.