Roep de klimaat­crisis uit!


8 november 2022

Voorzitter,

Afgelopen week bracht de VN een nieuw rapport naar buiten waarin men inmiddels aangeeft dat er geen realistisch scenario meer is waarin we de stijging van de temperatuur op aarde weten te beperken tot de cruciale grens van 1,5 graad. De consequenties van het overschrijden van deze grens zijn al groot: zo stierven er in 2021 ruim 200 mensen in Duitsland en België door overstromingen en worden Frankrijk, Portugal en Spanje geteisterd door steeds hevigere bosbranden.

Wat verder weg kwamen onlangs in Pakistan 1700 mensen om door extreme regenval en werden bijna 8 miljoen mensen dakloos, in India werden recordtemperaturen van 54 graden gemeten en in Oost-Afrika heerst al 4 jaar een ongekend lange droogte waardoor momenteel ruim 19 miljoen mensen in hongersnood verkeren. Hoe meer delen van de wereld onleefbaar worden, hoe meer mensen op de vlucht zullen slaan naar koelere en vruchtbare streken.

Om onze samenleving nu en in de toekomst leefbaar te houden, moeten we samenwerken om onze klimaatdoelstellingen te halen. Kortom, we zitten niet alleen meer in klimaatverandering maar in een klimaatcrisis, een crisis die steeds voelbaarder wordt en van ons verlangt dat we naar iedereen het juiste signaal uitsturen. Naar het Rijk, dat ze moet gaan doen wat nodig is om op een eerlijke manier de broeikasgasuitstoot naar beneden te brengen, en mensen in staat moet stellen om te verduurzamen. Of naar onze inwoners en ondernemers, met informatie over de urgentie van deze crisis, dat het voor iedereen belangrijk is, wat men kan doen en ook hoe wij als Zaanstad kunnen helpen. Want al zijn we maar een stip op de wereldbol, we zijn wel een stip met een forse uitstoot en iedereen kan bijdragen om dat te verminderen. Met het aannemen van deze motie kunnen wij ons aansluiten in een coalitie van gemeenten die richting het Rijk bezig zijn met een lobby om van het Rijk de nodige ondersteuning te krijgen.

Voorzitter, tot slot weten we dat niet alle partijen in deze raad op eenzelfde manier kijken naar hoe we de klimaatcrisis moeten aanpakken. Maar dat staat hopelijk het gezamenlijk en duidelijk uitdragen van de boodschap, namelijk dat we echt een probleem hebben, niet in de weg. Ik nodig samen met alle mee-indieners alle fracties dan ook uit om de komende tijd nog meer dan eerder met elkaar de handen ineen te slaan, verschillen te overbruggen en te werken aan een leefbare aarde voor onze inwoners.

Dank.

De motie vind je hier.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Drie verhalen die symbool staan voor het systeem dat alleen oog heeft voor kortetermijnbelangen van de rijke westerse mens

Lees verder

Meer woningen langs de snelweg?! Dan meer doen voor schone lucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer