Repre­sen­tatie in onderwijs en lesma­te­riaal


Bijdrage bij de Kader­brief 2023-2026

7 juli 2022

Voorzitter, dank u wel.

Ik heb bij het hoofdstuk Kansengelijkheid twee portefeuille-overschrijdende onderwerpen. Maar alles hangt met elkaar samen, het lijkt wel integraal beleid.

Ik begin even bij het onderwijs: Er staat in het coalitieakkoord dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs zodat het zich naar vermogen kan ontwikkelen. Dan moet je wel het idee hebben dat dingen ook voor jou bereikbaar zijn. Hier in de raadzaal hebben twee dappere queer jongeren verteld dat ze lang dat idee niet hebben gehad, deels omdat ze zich niet gerepresenteerd zagen in het lesmateriaal. Wij gaan niet over het lesmateriaal, maar we kunnen door verbinden en faciliteren scholen wel helpen en stimuleren om voor iedereen positieve rolmodellen te laten zien en te zijn. In Nijmegen zijn ze daar succesvol mee bezig. We vragen daar waarschijnlijk een klein budget voor. We zijn met een motie bezig daarover.

Dan de aandacht voor het lerarentekort, heel belangrijk natuurlijk, maar wat we mee willen geven: laten we erop letten dat dit, en ander, beleid bepaalde kansenongelijkheid niet onbedoeld in stand houdt of zelfs versterkt. We zouden ook graag zien dat dat onderdeel wordt van het anti-discriminatiebeleid.

Interessant voor jou

Klimaat en biodiversiteit belangrijkste opgave voor MRA

Lees verder

De mouwen opstropen voor de eiwittransitie: het beste wat je voor de planeet kan doen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer